Na odchod do dôchodku sa treba pripraviť


			Na odchod do dôchodku sa treba pripraviť
22.11.2017 Tlačové správy

Poistenci, ktorým sa blíži odchod do starobného dôchodku a nevedia, či majú v poriadku všetky potrebné údaje na jeho vybavenie, by sa mali o tieto záležitosti v predstihu zaujímať.

Začať s kontrolou potrebných údajov je vhodné aspoň rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Tým vznikne dostatočný časový priestor na doplnenie údajov potrebných k rozhodnutiu o priznanie dôchodku a určeniu jeho výšky.

Kompletnosť svojich údajov, teda doby zamestnania, dobu štúdia, tzv. náhradné doby a hrubé zárobky, z ktorých odvádzal poistné a ktoré sú potrebné na určenie výšky dôchodku, ktoré Sociálna poisťovňa eviduje, si poistenec môže overiť v Informácii o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca," radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

O výpis z Informácie môže poistenec požiadať poisťovňu, a to písomne alebo mailom na adrese podatelna@socpoist.sk, telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123 alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Svoje otázky môžu poistenci klásť aj prostredníctvom elektronického Formulára pre otázky prístupného na webovej stránke poisťovne. 

Podľa neho údaje, ktoré sa vo výpise nenachádzajú, nie sú evidované v Sociálnej poisťovni a treba ich zisťovať. Sociálna poisťovňa tak môže urobiť až po podaní konkrétnej žiadosti o dôchodok, čo môže predĺžiť konanie o priznaní dôchodku. Aj preto je pre budúceho dôchodcu výhodnejšie, ak si doplní chýbajúce obdobia dôchodkového poistenia vopred sám.

Sledovať prehľad o započítaných obdobiach svojho zamestnania (poistenia), informáciu o výške vymeriavacích základov na platenie poistného, všeobecných vymeriavacích základov a osobných mzdových bodov získaných po roku 2003 môže každý záujemca aj prostredníctvom elektronického prístupu k Individuálnemu účtu poistenca pomocou tzv. Grid karty z domu cez počítač.

Poistenec získa Grid kartu bezplatne a na počkanie v miestnej príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne po predložení občianskeho preukazu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články