Poistná daň ponúka aj príležitosť. Zabojujeme o klientov na trhu


			Poistná daň ponúka aj príležitosť. Zabojujeme o klientov na trhu
24.10.2018 Poisťovne, Vývoj trhu

Na súčasnom poistnom trhu sú poisťovne v poslednom období konfrontované viacerými výzvami. Tou najnovšou je schválený zákon o dani z poistenia a poistná daň, ktorá začne platiť od januára budúceho roka.

Ako prezrádza v druhej časti rozhovoru Mojmír Vedej, predseda predstavenstva poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited, hoci to v praxi znamená nemalú byrokratickú i finančnú záťaž pre daný sektor, pre nich to predstavuje zároveň aj istým spôsobom veľkú výzvu. „Chceme zabojovať aj o klientov iných poisťovní, pokiaľ títo budú hľadať vhodnú alternatívu k svojmu súčasnému poisteniu. Trh bude musieť byť viac konkurencieschopnejší...“

Mojmír Vedej_Premium

 

Ako ste rozbehli ponuku vašich produktov prostredníctvom externých maklérov?

Prioritou našej poisťovne v uplynulých mesiacoch bolo osloviť kvalitnými produktmi a službami finančných agentov. Plánujeme v tomto procese pokračovať aj v budúcnosti. Stavili sme na externých spolupracovníkov, s ktorými si budujeme dlhodobé vzťahy.

Vytvoriť vlastnú internú obchodnú sieť je jednak finančne veľmi náročné a súčasnosť už potvrdzuje dávnejšie predpoklady o tom, že klient sa aj v poisťovníctve zásadne zmenil, na čo interné obchodné siete nedokážu reagovať. Klient potrebuje tzv. freedom of choice, možnosť výberu. Interná sieť jednej poisťovne mu ju neposkytne, preto rastie dôležitosť nezávislých sprostredkovateľských spoločností, ktoré ponúkajú kompletný sortiment produktov všetkých poisťovní a klientovi túto možnosť výberu poskytujú.

Je to veľmi jednoduchá logika, hoci veľké poisťovne sa tomu buď ešte bránia, alebo sa snažia hľadať alternatívne východiská, možno nejakú tretiu cestu. My sme od počiatku stavili na nezávislé maklérske spoločnosti ako jediný distribučný kanál pre naše produktové portfólio a túto cestu a stratégiu chceme aj ďalej rozvíjať a vylepšovať.

Čo vás prioritne čaká v ďalších mesiacoch?

Na tunajšom trhu sme boli doteraz konfrontovaní viacerými výzvami, či už európskeho charakteru – BREXIT, novou európskou reguláciou v rámci ochrany osobných údajov (GDPR), ale aj lokálnymi podmienkami, konkrétne zavedením 8 %-ného odvodu z neživotného poistenia, ktorý sa o pár mesiacov pretransformuje do ešte zásadnejšej zmeny – dani z poistenia.

Sú to všetko obrovské administratívno-ekonomické záťaže, ktoré pre nás predstavujú nielen potrebu zásadných strategických rozhodnutí, ale aj veľké výzvy v konkurenčnom boji, v ktorom chceme uspieť a byť v budúcnosti jedným z lídrov poistného trhu.

Keďže sme vznikli koncom roka 2015 na Gibraltári (licencia bola vydaná regulátorom The Gibraltar Financial Services Commisiion), na Slovensku pôsobíme prostredníctvom našej organizačnej zložky, prioritou pre nás je v tomto čase vyriešiť, ako nás ovplyvní Brexit.

Zvažujete teda zmenu sídla z Gibraltáru do inej krajiny EÚ?

Pri rozhodovaní o tom, kde a ako založíme našu poisťovňu, sme hľadali možnosti aj na slovenskom trhu aj v zahraničí. Po konzultáciách s poradenskými spoločnosťami sme sa rozhodli pre už spomínaný model fungovania poisťovne formou tzv. outsourcingu manažérskych funkcií (manažmentu).

Dostali sme sa k spoločnosti QUEST Group (v súčasnosti už súčasťou ARTEX Risk Solutions s celosvetovou pôsobnosťou), ktorá sídli či už v rámci UK na polostrove Gibraltar, alebo v ďalších finančných centrách – Malta atď. Táto spoločnosť sa dlhodobo profesionálne zaoberá manažmentom poisťovní a administrujú desiatky medzinárodných poisťovní, vrátane tej našej.

S ohľadom na rozmáhajúcu sa reguláciu poisťovní, administratívne požiadavky regulátorov, je toto jediná rozumná cesta pre menšie, resp. začínajúce poisťovne, ako ekonomicky zvládnuť súčasnú situáciu a obchodne sa rozvíjať. Ďalšou ranou pre nás je tzv. Brexit, avšak, ako sa hovorí, čo vás nezabije, to vás posilní, aj my sme túto situáciu od počiatku dôkladne sledovali, analyzovali a s prehľadom došli k riešeniu, že naša budúcnosť by mala zostať v rámci Európskej únie, preto sme sa rozhodli pre zmenu sídla spoločnosti ešte pred termínom Brexitu (29.3.2019) naspäť na územie Európskej únie.

Podmienkou bolo, samozrejme, zachovanie modelu manažmentu, ktorým sme fungovali od začiatku, takže naďalej budeme spolupracovať s profesionálmi spoločnosti ARTEX, ktorá má zásadný pozitívny vplyv na chod celej spoločnosti.

Do akej miery sa vás dotýka 8 % poistná daň na neživotné poistenie, ktorá má platiť od januára budúceho roka?

Rozumieme zavádzaniu poistnej dane, daň z poistenia ako inštitút funguje vo viacerých krajinách, dôležité však je, aby legislatívne procesy schvaľovali ľudia, ktorí danú problematiku chápu nielen z politickej roviny, ale aj po stránke procesnej, technickej a ekonomickej. Je otázne, či neurčitosť legislatívy v tomto smere bola výsledkom unáhlenosti alebo politického zámeru predkladateľov.

Dôkazom je nejasnosť vo vzťahu k účtovaniu poistného, ktorá sa rieši na viacerých odborných fórach a analýzach, s tým samozrejme spojené nejasné implikácie vo vzťahu k variabilným (napr. akvizičným, zaistným) nákladom poisťovní a podobne.

Rôzne poisťovne sa začínajú k tejto situácii stavať rôznorodo, čo určite neprispeje k stabilizácii poistného trhu, vrátane trhu sprostredkovateľov poistenia. Čo je však asi najpodstatnejšie, keďže sa jedná o nepriamu daň (podobne ako DPH, spotrebná daň), v konečnom dôsledku ju vždy musí znášať klient v cene poistenia.

Pri úrovni penetrácie poistenia na Slovensku v porovnaní s vyspelým svetom to teda nie je dobrá správa, každé zdraženie akéhokoľvek produktu prináša reakciu na strane dopytu negatívnym smerom, to je všeobecne známe. Otázne je, prečo sa práve neživotné poistenie stalo zo dňa na deň cieľom tejto iniciatívy. Podľa všetkého sa nejedná v prípade poistenia o luxusný statok, ide tu skôr o dobrovoľné odbremenenie štátu, zo strany poistencov, o potrebu sanovať ich prípadne majetkové (a iné) ujmy zo záchrannej sociálnej siete štátu.

Keď si poistím svoj dom, majetok, firmu, robím vlastne štátu službu, nebudem potrebovať jeho sociálnu podporu v prípade, že mi môj dom, majetok vyhorí, zaplaví ho povodeň, alebo v prípade zodpovednosti spôsobím škodu inej osobe a z poistenia jej ju dokážem, namiesto štátu, uhradiť. Na zavedenie dane je teda viacero rôznych názorov, prevažujú skôr negatívne.

Napriek tomu však vidíme aj relatívne pozitívnu stránku tejto zmeny, ktorá môže pre nás znamenať možnosť oslovenia širšieho portfólia klientov, nakoľko sa očakávajú výrazné pohyby na trhu neživotného poistenia spôsobené zavedením dane. Budeme usilovne a dôsledne vyhodnocovať situáciu a snažiť sa byť maximálne konkurencieschopní aj v tejto novej trhovej realite.

Čo to pre vás reálne znamená, pokiaľ ide o nastavenie produktov i cien?

Výhodou našej poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited je, že máme zatiaľ relatívne malé portfólio klientov a ceny sme od začiatku pôsobenia kalkulovali s doteraz platným odvodom z neživotného poistného (8 %), čiže de facto, naše ceny akoby už boli zaťažené obdobnou výškou extra-nákladov.

Ako som už spomenul, na druhej strane to pre nás predstavuje výzvu zabojovať aj o klientov iných poisťovní, pokiaľ títo budú hľadať vhodnú alternatívu k svojmu súčasnému poisteniu. Trh bude musieť byť viac konkurencieschopnejší a my sme na to adekvátne pripravení – stratégiou, kvalitným produktami a službami pre klientov, cenami, i dlhodobou víziou podnikať v danej oblasti.

Plánujete rozvíjať vaše aktivity aj na tie ďalšie trhy. Aké sú vaše vízie v tomto smere?

Prirodzene, Slovensko je len začiatkom našich podnikateľských aktivít, máme snahu presadiť sa na medzinárodných poisťovacích trhoch. Naším poslaním je prinášať nadštandardné služby a tvoriť konkurenčné produkty prémiovej kvality. V ďalších fázach je z hľadiska budúcnosti pre nás zaujímavé otváranie nových pobočiek – to bol jeden z dôvodov, prečo sme poisťovňu založili v zahraničí, aby sme fungovali ako medzinárodná firma v rámci Európskej únie.

Plánujeme pobočku v Česku, máme ponuky na biznis v Chorvátsku, Rumunsku, Slovinsku či Maďarsku. Úzko to súvisí aj s aktivitami našich klientov v zahraničí – ich dcérske spoločnosti, akvizície a podobne.

Založiť pobočku v zahraničí je strategické rozhodnutie, ktoré musí byť podložené obchodným potenciálom, kvalitnou podporou, správnym personálnym obsadením a mnohými ďalšími faktormi, ako sú napr. aj kultúrne, ekonomické rozdiely, cenová úroveň na konkrétnom trhu, profitabilita, potenciálna rentabilita vložených prostriedkov, ale aj čisto poistno-technické rozdiely trhov...iné druhy rizík, a podobne.

Dotazník manažéra

Čo považujete ako manažér za svoj najväčší úspech alebo bod zlomu v poisťovníctve počas vašej kariéry?

Dôležitým míľnikom v mojom pracovnom živote bolo určite založenie Poisťovne PREMIUM Insurance Company, Limited, avšak v poisťovníctve sa pohybujem už dlhé roky. V tomto biznise sa nezaobídete bez osobných kontaktov a vzájomnej dôvery, čo oceňujú aj naši klienti i obchodní partneri, s ktorými spolupracujeme. Sme preto odhodlaní budovať si dlhodobé vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Zvolili sme jasnú stratégiu – zodpovedný manažment, profesionálny tím, nadpriemerné osobné nasadenie a osobitný prístup.

Volíte vo firme k zamestnancom skôr manažérsky, alebo líderský prístup?
Verím, že úspech závisí od úsilia každého člena nášho tímu. Je to cesta, na ktorej sa spoločne učíme nájsť najlepšie riešenie pre klientov. Som toho názoru, že šéf firmy, ktorý udáva jej hlavné smerovanie, by mal byť v prvom rade líder, až potom manažér. Pod ním môžu pracovať línioví manažéri, ktorí dohliadajú na celé manažovanie jednotlivých procesov a riadia firmu k úspechu.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS