NBS vlani dostala 2364 podaní od finančných spotrebiteľov


			NBS vlani dostala 2364 podaní od finančných spotrebiteľov
10.4.2018 Poisťovne

Národná banka Slovenska vlani dostala 2364 podaní od finančných spotrebiteľov. V porovnaní s rokom 2016 to bol takmer rovnaký počet.

Najviac podaní sa pritom opäť týkalo spotrebiteľských úverov, ktoré klientom poskytli nebankoví veritelia. Vyplýva to zo Správy o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS.

V roku 2017, rovnako ako aj rok predtým, až pri 60 % opodstatnených podaní došlo v rámci ich vybavovania k náprave a odstráneniu zistených nedostatkov.

Najväčší počet podaní sa týkal spotrebiteľských úverov poskytovaných nebankovkami. Bolo ich 353, čo predstavovalo 15 % z celkového počtu podaní. „Spotrebitelia v nich namietali nedostatky zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré môžu mať za následok bezodplatnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľských úverov. Množstvo z týchto podaní sa týkalo aj úverov poskytnutých spotrebiteľom ešte v období, keď poskytovatelia nepodliehali dohľadu NBS," uvádza slovenská centrálna banka v správe.

Ľudia sa na NBS obracali aj s podaniami týkajúcimi sa povinného zmluvného poistenia. Vlani bolo takýchto podaní 237, čo predstavovalo 10 % zo všetkých podaní. „šlo najmä o námietky voči výške poistného plnenia a nedostatočné odôvodnenie zníženia alebo zamietnutia poistného plnenia," priblížil regulátor.

Preto začala NBS od poisťovní vyžadovať pri likvidácii škodových udalostí predloženie znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia. „Vysoký počet podaní sa týkal nepreplatenia poistného plnenia z poškodenia čelného skla na motorovom vozidle," uviedla NBS s tým, že takýchto podaní bolo 260.

Podnety sa týkali aj produktov životného poistenia, tie predstavovali 6 % zo všetkých podaní. "Potvrdilo sa, že spotrebitelia si stále zamieňajú investičné životné poistenie so sporením a nevnímajú tento produkt ako dlhodobý," uviedla NBS.

Dôsledkom toho bolo, že klienti boli nespokojní s odkupnými poplatkami, resp. s vyčíslením nízkej odkupnej hodnoty v prvých rokoch trvania poistenia. Okrem toho sa ľudia často sťažovali aj na uplatnenie zdravotných výluk z poistného plnenia, pre ktoré im poisťovňa odmietla vyplatiť poistné plnenie napriek tomu, že inštitúciu alebo finančného sprostredkovateľa o svojom zdravotnom stave informovali pravdivo a úplne.

Ľudia sa vlani sťažovali aj na banky. Najčastejšie sa námietky týkali poplatkov súvisiacich s hypotekárnymi úvermi, úvermi na bývanie, ale aj spotrebiteľskými úvermi. Tieto podania zo všetkých predstavovali 5 %.

Výrazne sa nemení počet podaní týkajúcich sa finančného sprostredkovania. Najčastejšie sa ľudia sťažovali na rozsah a kvalitu informácií, ktoré im poskytli sprostredkovatelia. „Išlo o informácie pred uzatvorením zmluvy, ktoré spotrebitelia vyhodnotili s odstupom času, keď očakávali plnenie na základe zmluvy, za zavádzajúce alebo klamlivé," priblížila NBS.

Slovenský regulátor dostal aj podania týkajúce sa spoločností, ktoré vymáhajú pohľadávky zo spotrebiteľských úverov. Týkali sa nákladov účtovaných za vymáhanie, pričom v niektorých prípadoch bolo identifikované porušenie vo forme účtovania vyšších ako skutočných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky.

Zdroj: NBS, oPoistenie.sk, TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články