Dohoda bez odvodov do Sociálnej poisťovne bude možná od 1. júla


			Dohoda bez odvodov do Sociálnej poisťovne bude možná od 1. júla

Dôchodcovia sa v týchto dňoch často obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkami týkajúcimi sa zmeny podmienok práce na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce.

Podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera sa mylne domnievajú, že ak budú pracovať na dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, od začiatku roka 2018 z takejto dohody nemusia odvádzať poistné na dôchodkové poistenie.

„Nové podmienky pre dôchodcov-dohodárov platia od 1. júla 2018. Až od tohto termínu si budú môcť vybrať jednu dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce bez platenia odvodov, ak zárobok z nej nepresiahne 200 eur mesačne. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a dokonca aj poberateľov predčasného starobného dôchodku," radí Višváder.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú síce Národná rada SR ako celok schválila s účinnosťou od 1. januára 2018, ale ustanovenie o práci dôchodcov a ich odvodovej úľave s príjmom do 200 eur mesačne je v nej stanovené s účinnosťou až od 1. júla 2018.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS