Trh komerčných nehnuteľností zaznamenal silnú investičnú aktivitu


			Trh komerčných nehnuteľností zaznamenal silnú investičnú aktivitu
19.12.2018 Vývoj trhu, Riziká

Na trhu komerčných nehnuteľností sa obnovila v tomto roku silná investičná aktivita. Objem investícií za celý tento rok by sa mohol podľa Národnej banky Slovenska (NBS) priblížiť k rekordnému roku 2016.

Zároveň pretrváva aj vysoký dopyt zo strany koncových užívateľov, ktorý sa premieta do historicky najvyššej obsadenosti kancelárskych priestorov. V rezidenčnom segmente ďalej pokračoval rast cien novostavieb, ktoré sa postupne dostávajú na predkrízovú úroveň a znižuje sa počet voľných bytov v ponuke.

Medziročný rast úverov v sektore komerčných nehnuteľností zrýchlil podľa centrálnej banky na 6,5 %. Pri financovaní sa však v porovnaní s predkrízovým obdobím prejavuje vyššia opatrnosť bánk, a to vo viacerých oblastiach. Tempo financovania je viac v súlade s ekonomickými fundamentami. Kým do roku 2009 prevyšoval rast celkového objemu úverov v sektore komerčných nehnuteľností celkový rast podnikových úverov, HDP aj cien nehnuteľností, od roku 2010 takýto jednoznačný vývoj nie je možné pozorovať.

Pravdepodobne jeden z dôvodov takéhoto vývoja je podľa NBS aj pokles priemerného objemu poskytnutého úveru v tomto segmente po kríze. Dôvodom môže byť väčšia opatrnosť bánk aj vyšší podiel financovania sa podnikov cez kapitálové trhy.

Tento fakt môže mať podľa centrálnej banky vplyv v prípade obrátenia ekonomického cyklu, keďže práve po roku 2009 sa ukázalo, že vplyvom krízy môžu zlyhať aj väčšie projekty. To môže byť značným zdrojom strát pre bankový sektor. Napriek poklesu priemerného objemu, priemerná zostatková veľkosť úveru v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností je naďalej približne päťnásobne väčšia ako priemerná veľkosť úveru na podnikovom portfóliu.

V prípade, ak by sa v súčasnosti zopakoval nárast podielu zlyhaných úverov v tomto segmente z rokov 2009 až 2011, keď narástol z necelých 2 % na vyše 10 %, podiel zlyhaných úverov v sektore komerčných nehnuteľností by mohol dosiahnuť vyše 13 %.

Tento vývoj by znamenal podľa centrálnej banky nárast objemu zlyhaných úverov v tomto sektore o takmer 400 mil. eur. To je podľa NBS výrazný nárast vzhľadom na to, že objem zlyhaných podnikových úverov sa po prepade slovenskej ekonomiky v roku 2009 zvýšil približne o 800 mil. eur.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS