Ziskovosť poisťovní sa v prvom polroku zhoršila


			Ziskovosť poisťovní sa v prvom polroku zhoršila

Ziskovosť poistného sektora sa ku koncu prvého polroka znížila. Čistý zisk v prvom polroku dosiahol 86 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 4 %.

Pod tento vývoj sa podpísalo zvýšenie prevádzkových nákladov a zhoršenie finančného výsledku. Technický výsledok na zmenu ziskovosti výrazne nevplýval. Situácia v rámci poistného sektora je však výrazne rôznorodá. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v správe o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2018.

Hrubé predpísané poistné v klasickom životnom poistení zaznamenalo pokles ku koncu prvého polroka. V porovnaní s rokom 2017 zaznamenalo otočenie rastúceho trendu a oslabilo o 3,3 %. Pod tento vývoj sa predovšetkým podpísala podľa centrálnej banky dynamika na strane klasického životného poistenia, ktoré zaznamenalo pokles o 8,9 %.

Rastovú dynamiku si zachovalo investičné životné poistenie, kde hrubé predpísané poistné rástlo tempom 8,1 %. V porovnaní s číslami z konca roka 2017 však aj v tomto prípade možno podľa centrálnej banky konštatovať zhoršenie situácie. Dynamický nárast hrubého predpísaného poistného zaznamenalo zdravotné poistenie.

Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení a aktívnom zaistení zintenzívnilo svoju medziročnú dynamiku v porovnaní s koncom roka 2017 a prvý polrok 2018 zakončilo na úrovni 11,6 %. Išlo podľa centrálnej banky o plošný trend, nakoľko rástli všetky významné kategórie neživotného poistenia. Rast predpísaného poistného formovalo poistenie motorových vozidiel, keď povinné zmluvné poistenie rástlo tempom 8,8 % a havarijné poistenie sa medziročne zvýšilo o 10 %.

Poistenie majetku si v rámci neživotného poistenia zachovalo mierny rast na úrovni 2,3 %. Ostatné odvetvia neživotného poistenia zaznamenali výrazný rast na úrovni 31,5 % medziročne, pričom v tomto prípade išlo hlavne o reklasifikácie. Na rast predpísaného poisteného mohlo mať podľa názoru národnej banky vplyv aj zavedenie osempercentného odvodu z prijatého poistného v neživotnom poistení. Zaistenie v neživotnom poistení pokračovalo v poklese a druhý polrok 2018 zakončilo na 24 % z hrubého predpísaného poistného.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS