Skupina Uniqa dosiahla v 1. polroku zisk pred zdanením 140,8 mil. eur


			Skupina Uniqa dosiahla v 1. polroku zisk pred zdanením 140,8 mil. eur

V medziročnom porovnaní zisk rakúskej poisťovacej skupiny vzrástol o 47,5 %. Výsledok pozitívne ovplyvnil jednorazový príjem z predaja podielu v spoločnosti Casinos Austria vo výške 47,4 mil. eur, ktorý skupina zaúčtovala v prvom kvartáli.

Koncern Uniqa dosiahol v prvom polroku zisk pred zdanením vo výške 140,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 47,5 %. Výsledok jednorazovo ovplyvnil príjem z predaja podielu v spoločnosti Casinos Austria českej Sazka Group, za ktorý skupina získala 47,4 mil. eur. Transakciu Uniqa zaúčtovala už v prvom kvartáli. Zisk pred zdanením počas apríla až júna vzrástol na 66,9 mil. eur zo sumy 62,3 mil. eur evidovanej v rovnakom období vlaňajška.

Skupina Uniqa ďalej v stredu informovala, že predpis poistného zostal v prvom polroku stabilizovaný na úrovni 2,8 mld. eur. Kombinovaný ukazovateľ, ktorý porovnáva náklady a škodovosť s predpísaným poistným, vzrástol na 97,1 % z úrovne 96,8 %.

Na Slovensku pôsobí Uniqa poisťovňa ako univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. V roku 1990 bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 19 európskych krajinách.

Zdroj: UNIQA, SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS