DSS VÚB Generali dosiahla vlani zisk takmer 3,9 milióna eur


			DSS VÚB Generali dosiahla vlani zisk takmer 3,9 milióna eur

Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) VÚB Generali dosiahla v minulom roku čistý zisk takmer 3,9 milióna eur. Oproti roku 2016 sa jej čistý zisk znížil o 29 tisíc eur.

Celkové výnosy spoločnosti tvorili 8,45 milióna eur a celkové náklady 3,51 milióna eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila spoločnosť.

Výnosy z poplatkov od klientov vykázala spoločnosť za minulý rok vo výške 7,91 milióna eur. Finančné výnosy sa na celkových výnosoch podieľali sumou 327 tisíc eur. Náklady firmy na odplaty a provízie za vlaňajšok predstavovali 1,78 milióna eur a personálne náklady 1,08 milióna eur. Ostatné náklady vykázala spoločnosť ku koncu decembra minulého roka na úrovni 543 tisíc eur.

Aktíva DSS v celkovej výške 18,75 milióna eur pozostávali ku koncu decembra minulého roka najmä z obežného majetku v hodnote 18,49 mil. eur, zvyšná suma tvorila dlhodobý majetok firmy. Základné imanie spoločnosti bolo na úrovni 10,09 mil. eur a zákonný rezervný fond tvoril 2 mil. eur. Záväzky spoločnosti ku koncu minulého roka dosahovali 936 tisíc eur.

Akcionármi DSS VÚB Generali, a. s. sú s rovnakým podielom Všeobecná úverová banka, a. s. a Generali Slovensko poisťovňa, a. s. V súčasnosti dôchodková spoločnosť spravuje penzijné úspory svojich klientov v celkovej sume takmer 1,32 mld. eur.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články