SLASPO spúšťa kampaň proti novej 8 % dani z neživotného poistenia


			SLASPO spúšťa kampaň proti novej 8 % dani z neživotného poistenia
16.5.2018 Regulácia trhu

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) dnes spúšťa kampaň proti novej 8 % dani z neživotného poistenia.

„Ide o novú daň, ktorú sa chystá vláda uvaliť na zodpovedných ľudí, ktorí dobrovoľne chránia svoje rodiny a majetok neživotným poistením. Štát ľuďom zoberie osem percent z ich poistného a za tieto peniaze im prinesie drahšie poistky. Považujeme za dôležité informovať ľudí, čo tento zámer vlády pre nich bude znamenať, vyzvať ich na prejavenie nesúhlasu a súčasne apelovať na poslancov, aby zabránili uvaleniu ďalšej dane na občanov tohto štátu,“ vysvetľuje zámer kampane generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní JUDr. Jozefína Žáková.

Kampaň beží na webstránke www.rukyprec.sk, samostatnom Youtube kanáli a v nasledujúcich dňoch
na televíznych staniciach RTVS, JOJ a Markíza.

Zákon prináša problematickú retroaktivitu, zvýši poistné a môže mať negatívny dopad na štát,
poisťovne aj poistených, pretože:

  • Ak daň zaplatia poisťovne, bude to mať výrazný dopad na hospodársky výsledok poisťovní
    a tým aj na rozvoj služieb pre klientov a zamestnanosť v sektore.
  • Ak daň zaplatia poistení, zdražie poistné a ľudia sa budú menej poisťovať, čím sa môžu zvýšiť
    náklady štátu v prípade prírodných pohrôm, akými sú napríklad záplavy, či požiare.
  • Návrh sa vzťahuje na staré aj nové zmluvy, čo predstavuje ústavne problematickú retroaktivitu.

Na negatívny vplyv novej dane na poistný sektor upozornila v medzirezortnom pripomienkovom
konaní aj Národná banka Slovenska.

Ak by parlament schválil návrh zákona o dani z poistenia a súvisiacu zmenu zákona č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve v znení, v akom ho už schválila vláda, malo by to pre sektor poisťovníctva ďalekosiahle
následky, na ktoré by doplatili všetci poistení ľudia.

„Daň je dvojnásobne vyššia ako marža poisťovní z neživotného poistenia. Keďže poisťovne sú viazané prísnymi pravidlami solventnosti podľa smernice EÚ Solventnosť II, nemajú inú možnosť, ako skôr či neskôr zvýšiť ceny,“ vysvetľuje J. Žáková.

„Štát týmto krokom ohrozuje stabilitu a perspektívu rozvoja poistného sektora. Daň paradoxne
prichádza v čase, keď sa slovenskej ekonomike darí a vláda deklaruje, že sa o úspech s občanmi podelí.
Po zdražení poistiek sa však menej ľudí poistí a štát bude vystavený požiadavkám nepoistených ľudí
na finančnú pomoc pri povodniach, víchriciach a iných katastrofách. V takýchto prípadoch budú
zodpovední poistení postihnutí trikrát – nielen, že nedostanú žiadnu pomoc od štátu (lebo ich odškodní
poisťovňa), ale naopak, budú prispievať na pomoc nepoisteným jednak riadnou daňou z príjmu
a navyše aj daňou z poistenia. Je namieste sa zamyslieť – komu teda daň z poistenia prospeje?,“ uzatvára Žáková.  

Zdroj: SLASPO

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články