Dobrá správa: Európsky dohľad nad poisťovníctvom zostane samostatný


			Dobrá správa: Európsky dohľad nad poisťovníctvom zostane samostatný

Štruktúra európskeho finančného dohľadu sa nezmení. To znamená, že sa nebude realizovať zámer Európskej komisie zjednotiť existujúce orgány dohľadu, a to napríklad aj do jednej inštitúcie.

Naďalej tak bude existovať EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), EBA (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

GDV (Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva) vo svojom vyhlásení z 21. septembra 2017 tiež zdôraznil, že týmto rozhodnutím zohľadnil požiadavku nemeckého poisťovníctva, aby zostal zachovaný samostatný európsky orgán dohľadu nad poisťovníctvom. 

GDV v spomínanom vyhlásení ďalej uvádza, že víta rozhodnutie Európskej komisie zachovať tri samostatné orgány dohľadu nad finančným trhom. Bude tak naďalej existovať vyvážený systém so špecifickou zodpovednosťou EIOPA, EBA a ESMA za príslušné sektory. GDV vyzdvihuje tú skutočnosť, že je tým zaistená pre budúcnosť samostatný a akcieschopný dohľad nad poisťovníctvom. 

V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že GDV v júni spracoval spoločné stanovisko k zámerom Európskej komisie v oblasti dohľadu spoločne s Francúzskou federáciou poisťovní (Fédération Française de l'Assurance).

Ich postoje tak získali väčšiu váhu. Obe tieto asociácie poisťovní uviedli celý rad argumentov pre zachovanie samostatného dohľadu nad poisťovníctvom. Medzi ne bolo zaradené aj stanovisko, že podnikateľský model poisťovateľov sa zásadne odlišuje od modelov iných poskytovateľov finančných služieb. 

Úspech v tomto smere však neznamená, že možno poľaviť v presadzovaní záujmov poisťovníctva v oblasti regulácie. GDV upozorňuje, že presnejšiu analýzu vyžadujú napríklad rozšírené povinnosti, o ktorých premýšľa EIOPA, napríklad pokiaľ ide o interné modely. To isté sa týka aj finančnej regulácie. GDV zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nesmie byť oslabená nevyhnutná kontrola rozpočtu Európskym parlamentom. Európska komisia totiž navrhuje, aby v budúcnosti 60 % rozpočtu orgánu dohľadu (t.j. EIOPA, čo sa týka poisťovníctva) bolo hradených priamo poisťovňami a len 40 % z rozpočtu EÚ. 

GDV vyjadruje ohľadom týchto rozpočtových zámerov Európskej komisie v rámci reformy správy a riadenia európskych orgánov dohľadu skepsu, pretože si nie je istý, či bol pre reformu zvolený skutočne správny smer. GDV by si naopak prial, aby v rámci tejto reformy bola výraznejšie oddelená úloha EIOPA ako regulátora na strane jednej a ako dozorného orgánu na strane druhej. 

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Ponuka úveru: nízka úroková sadzba!

18. 10. 2017

Ponuka úveru: nízka úroková sadzba!

Rýchly úver 72 hodín
Má právo žiť dobre. Mojim cieľom je pomôcť vám žiť dobre. Som súkromný a poskytujem pôžičky všetkým, ktorí to potrebujú.
Urobte si žiadosť o pôžičku e-mailom. Váš úver dostanete za 72 hodín.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali na tomto e-mailu: alexandpereiraribeiro@gmail.com

Súvisiace články