Odvod v rámci neživotného poistenia zrejme nahradí daň z poistenia


			Odvod v rámci neživotného poistenia zrejme nahradí daň z poistenia

Ministerstvo financií SR plánuje nahradiť súčasný osempercentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví. Informuje o tom rezort v predbežnej informácii zverejnenej na portáli právnych predpisov.

Pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani z poistenia by malo začať v novembri tohto roka. Daň z poistenia bude mať teda charakter nepriamej dane. Sadzby dane budú diferencované podľa druhu poistenia.

Túto daň v Európskej únii podľa rezortu financií uplatňujú približne tri štvrtiny členských štátov. Dôvodom je to, že poisťovacie služby sú v únii na základe eurosmernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Trend zavádzania dane z poistného je v posledných rokoch viditeľný najmä v strednej a východnej Európe. Jej zavedenie na Slovensku má za cieľ podľa ministerstva financií adoptovať tento európsky štandard a zároveň tým eliminovať existujúce disproporcie.

Podnikanie v poisťovníctve upravuje na Slovensku zákon o poisťovníctve, pričom v súčasnosti sa neuplatňuje daň z poistenia.

Uvedený zákon ukladá poisťovniampovinnosť platiť odvod z poistného vo výške 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) a s účinnosťou od 1. januára 2017 aj odvod z poistného vo výške 8 % z prijatého poistného z ostatných odvetví neživotného poistenia.

Navrhovaným zákonom sa zruší platenie odvodu z poistného a zachované ostane len platenie odvodu z prijatého poistného z PZP.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články