Takmer polovica Slovákov nerozmýšľa pri nakupovaní o cenách


			Takmer polovica Slovákov nerozmýšľa pri nakupovaní o cenách
12.11.2018 Produkty, Poisťovne

Takmer polovica Slovákov nerozmýšľa pri bežných nákupoch potravín či oblečenia o cenách. Na čo si odkladajú peniaze?

Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne. Na druhej strane tretina respondentov uviedla, že si na väčšie výdavky (spotrebiče, nábytok, dovolenky) šetrí alebo požičiava. V obchodoch sa nad cenami nezamýšľa viac mužov ako žien (51 vs. 45 %). Až 84 % Slovákov dobre pozná svoju finančnú situáciu a mesačné výdavky má pod kontrolou.

Takmer polovica Slovákov uviedla, že často minú viac peňazí, ako pôvodne plánovali. „Celkovo sa však ukazuje, že Slováci sú viac konzervatívni. Až 73 % z respondentov zvyčajne dvakrát premýšľa pred tým, ako na niečo minie peniaze," povedala analytička banky Lenka Buchláková.

Podľa nej zaujímavosťou je, že veľké rozdiely v nakladaní s peniazmi v rámci rôznych vekových kategórií neboli. Rovnako vo vekovej kategórii 15 - 29 rokov, ako aj 30 - 49 rokov väčšina respondentov uviedla, že má nakladanie s peniazmi pod kontrolou a myslí na svoju budúcnosť.

Najzodpovednejšie k financiám z tohto pohľadu pristupujú ľudia vo vekovej kategórii 50 a viac. Práve oni nakladajú s peniazmi konzervatívnejšie, avšak polovica z nich sa zaujíma o rôzne možnosti investovania.

Postoj Slovákov k investovaniu, ako sú cenné papiere, akcie, dlhopisy či fondy, sa v medziročnom porovnaní zlepšil. Štvrtina Slovákov má na investovanie kladný názor, približne polovica sa vyjadrila neutrálne a štvrtina má voči investovaniu negatívne nastavenie.

Tri štvrtiny ľudí, ktorí by investovali do takýchto produktov, sa cítia dobre informovaní o rizikách spojených s investovaním peňazí do cenných papierov, akcií či dlhopisov.

Čoraz viac Slovákov si odkladá peniaze na sporiaci bankový účet (67 %), nasleduje životné kapitálové poistenie (52 %), do dôchodkových pilierov (40 %), nehnuteľností (23 %) či do rôznych fondov a akcií (21 %).

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS