Za dovolenkou netreba cestovať tisíce kilometrov


			Za dovolenkou netreba cestovať tisíce kilometrov

Prímorské letoviská nie sú jedinými destináciami, kam sa tohto roku Slováci chystajú za letnými radovánkami. Pri výbere dovolenky už nezvažujú len možnosti rodinného rozpočtu, ale aj riziko teroristických útokov a dôsledky migračnej krízy.

Prímorské letoviská nie sú jedinými destináciami, kam sa tohto roku Slováci chystajú za letnými radovánkami. Pri výbere dovolenkyuž nezvažujú lenmožnosti rodinného rozpočtu, ale aj riziko teroristických útokov a dôsledky migračnej krízy.

Podľa marcového prieskumu Eurobarometra vlani každý piaty Slovák zmenil svoje pôvodné dovolenkové plány. Desať percent ako hlavný dôvod menovalo utečeneckú krízu, len o niečo menší počet uviedol teroristické útoky v minulosti či obavy z toho, že by k nim mohlo dôjsť.

Cestovné kancelárie od začiatku roka hlásia výrazný pokles záujmu o tradičné dovolenkové krajiny ako Egypt, Tunisko alebo Turecko. Začínajú sa orientovať na nové destinácie.

Rekord na Slovensku

Dovolenka v susedných krajinách má tiež svoje čaro. České zámky, maďarské aquaparky alebo rakúske cyklotrasy lákajú čoraz viac našincov. Vzrastá aj záujem o dovolenku na Slovensku.Našu krajinu si predošlý rok za cieľovú destináciu zvolilo 4,3 milióna turistov, z čoho 2,6 milióna tvorila slovenská klientela, čo je mimochodom najviac v histórii. Dôvody, pre ktoré sa Slováci rozhodli dovolenkovať viac doma, súviseli s bezpečnostnou situáciou vo svete.

Ak sa predsa len rozhodnete dovolenkovať v zahraničí,hoci len v okolitých krajinách, nezabúdajte na to, že prekračujete hranice štátu. Okrem cestovných dokladov by ste mali myslieť aj na cestovné poistenie. Dnes si ho môžete vybaviť v priebehu niekoľkých minút prostredníctvom online služieb poisťovní, pričom vám začne platiť okamžite. Túto službu oceníte najmä v prípade last minute dovoleniek.

Krízový manuál

Počas pobytu v zahraničí pri sebe okrem cestovných dokladov noste aj asistenčnú kartu s kontaktnými údajmi asistenčnej služby. V prípade škodovej udalosti jutreba bezodkladne kontaktovať.Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne, pričom disponuje kvalifikovaným slovensky alebo česky hovoriacim personálom,“ radí Tomáš Kalivoda, riaditeľ Groupama poisťovne, a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu.

  • Čo potrebujem na bežné lekárske ošetrenie?V prípade lekárskeho ošetrenia sa preukážte poistením. Môže sa však stať, že lekár nebude poistenie akceptovať a budete musieť uhradiť náklady na mieste v hotovosti. Ak dôjde k takejto situácii, vyžiadajte si originál účtu s potvrdením o jeho zaplatení (pečiatka, podpis lekára a dátum úhrady účtu) a originál lekárskej správy s uvedením diagnózy. Náklady na ošetrenie vám spätne preplatí poisťovňa na základe týchto dokladov.
  • Kedy musím kontaktovať asistenčnú službu? Pri hospitalizácii bezodkladne kontaktujte asistenčnúslužbu, ktorá zariadi všetko potrebné vrátane úhrady nákladovspojených s liečbou. Asistenčná služba vám poradí aj pri sporoch s miestnymi orgánmi, napríklad pri autonehode,alebo keď spôsobíte škody na majetku či zdraví tretích osôb.
  • Ukradli mi batožinu. Ako mám postupovať? Ak vám ukradnú batožinu, krádež ohláste polícii a žiadajte spísanie policajného protokolu, v ktorom budú uvedené všetky odcudzené veci. Krádež alebo stratu batožiny počas prepravy oznámte prepravcovi a žiadajte od neho vyplnenie protokolu, keďže počas prepravy zodpovedá za vaše veci.
  • Moju batožinu omylom naložili do iného lietadla a doručia mi ju až na druhý deň, čo teraz? V prípade meškania lietadla alebo ak sa vám zatúla batožina počas leteckej prepravy, žiadajte na letisku potvrdenie o udalosti od leteckej spoločnosti. Ak vám batožinunedodajú do 48 hodín po prílete, náklady, ktoré vynaložíte na nákup nevyhnutného oblečenia či hygienických potrieb, vám niektoré poisťovne preplatia, približne vo výške 300€. Opäť je však potrebné doložiť všetky doklady o ich kúpe.

Po návrate na Slovensko bezodkladne nahláste poisťovni vznik škodovej udalosti aj písomne. Predložiť musíte všetky originály dokladov (účty, faktúry, lekárske správy či záznamy z polície). Chýbať nesmie vyplnené tlačivo o hlásení poistnej udalosti. „Pre rýchle vybavenie je potrebné mať k dispozícii všetky doklady, poisťovňa môže výšku plnenia v prípade chýbajúcich dokladov krátiť,“ upozorňuje Tomáš Kalivoda.

Kedy mi moja poisťovňa preplatí peniaze?

Výdavky za ošetrenie v zahraničí sa môžu vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Aby ste sa k svojim peniazom dostali čo najskôr, myslite pri výbere poisťovne aj na rýchlosť vybavenia škodovej udalosti. Groupama sa zaviazala, že pri cestovnom poistení vyrieši škodovú udalosť do desiatich pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to vlastným pričinením nestihne, vyplatí klientovi polovicu sumy, ktorú zaplatil na poistnom. .

Zdroj: Groupama poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články