SIPO poistenie Plus pomáha finančne zvládnuť nečakané situácie


			SIPO poistenie Plus pomáha finančne zvládnuť nečakané situácie

Poistenie je určené všetkým držiteľom Poštovej karty, ktorí sú mladší ako 62 rokov a nie sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty.

SIPO poistenie Plus je jednoduchý a účelovým produkt Poštovej poisťovne, a. s., ktorý vznikol vďaka spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., ktorá vlastní 20 % podiel v Poštovej poisťovni. Vďaka tomuto spojeniu využíva toto poistenie v súčasnostni už viac ako 44 000 klientov. Poistenie si je možné ako doplnkovú službu k Poštovej karte zriadiť na ktorejkoľvek pošte.

Viac o Poštovej karte od Slovenskej pošty nájdete na internetovej stránke:
https://www.posta.sk/sluzby/postova-karta-obcan

SIPO poistenie Plus pomôže klientovi finančne ľahšie zvládnuť nečakané životné situácie v prípade:
* straty zamestnania a následnej nezametnanosti (trvajúcej aspoň 60 dní)
* invalidity následkom úrazu (invalidita – zníženie pracovnej schopnosti 70% a viac)
* pracovnej neschopnosti následkom úrazu (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)

Komu je poistenie určené?
Poistenie je určené všetkým držiteľom Poštovej karty, ktorí sú mladší ako 62 rokov a nie sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty.

Čo presne získa klient vďaka poisteniu?
V prípade poistnej udalosti z dôvodu invalidity následkom úrazu poskytneme klientovi jednorazové poistené plnenie vo výške 1 000 €.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania, resp. pracovnej neschopnosti následkom úrazu poskytneme klientovi poistné plnenie až do výšky 600 € (najviac 6 x po 100 €).

Ako je možné uhrádzať poistenie a koľko stojí?
SIPO poistenie Plus stojí klienta iba 0,97 € mesačne. Je možné ho uhrádzať prostredníctvom dokladu SIPO s mesačnou frekvenciou platenia alebo automatickým strhávaním poplatku z Poštovej karty mesačne, polročne alebo ročne.

Kam je vyplácané poistné plnenie?
Poistné plnenie je vyplatené klientovi na Poštovú kartu, z ktorej si finančné prostriedky môže následne vybrať alebo odoslať na bežný účet v banke a to na ktorejkoľvek pošte.

Na čo môže klient využiť poistné plnenie?
Poisťovňa neskúma, na aký účel využije klient poistné plnenie. Odporúčame finančné prostriedky z poistného plnenia využit na úhradu bežných mesačných výdavkov (nájomné, SIPO, elektrina a pod.) do doby, než bude klient opäť zárobkovo činný, resp. znovu pracovne aktívny po PNke a jeho finančná situácia sa stabilizuje.

Viac o SIPO poistení Plus nájdete na internetovej stránke poisťovne:
http://www.ppabk.sk/produkty/financie/sipo-poistenie-plus/

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články