Marcel Lőrinc, Wüstenrot: „Baví nás rozmýšľať inak. A prinášať klientom komplexnú pridanú hodnotu“


			Marcel Lőrinc, Wüstenrot: „Baví nás rozmýšľať inak. A prinášať klientom komplexnú pridanú hodnotu“

Zvolili inú produktovú i marketingovú stratégiu ako ich konkurencia. Pred štyrmi mesiacmi spustili novinku Hodnota života, pripravujú zaujímavé cestovné poistenie i poistenie bývania s doplnkovými službami.

„Inšpirovali sme sa v zahraničí a v požiadavkách našich klientov, chceme priniesť veľmi jednoduchý a nadčasový rámec poistenia bývania, nehnuteľnosti, domácnosti i ďalších doplnkových služieb, ktoré budú pokrývať celý osobný i profesijný život klienta,“ prezrádza v rozhovore Marcel Lőrinc, riaditeľ Úseku stratégie a vývoja produktov Wüstenrot poisťovne i Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Ako vnímate aktuálny trh z pohľadu ponuky poistných produktov? Deje sa tam niečo zaujímavé, na čo musíte reagovať ako poisťovňa?

V tomto roku 2017 sme priniesli na poistný trh nový produkt rizikového životného poistenia Hodnota života. Väčšina Slovákov riešila hlavne v minulosti najmä bývanie, hypotéky, úvery, pričom finančné zaťaženie ich rodinných rozpočtov bolo častokrát veľmi napäté.

Problém nastáva pri dlhodobých, zdravotných problémoch, hlavne v súvislosti s dlhodobým výpadkom príjmu a zvýšenými nákladmi na liečenie. Uvedený produkt je určený primárne pre prípad ochorenia rakovinou, ktorej radikálne stúpajúca tendencia nás vôbec neteší, avšak klient sa môže poistiť aj pre prípad vážneho úrazu, invalidity a úmrtia, ktoré rovnako dokážu „zruinovať“ rodinný rozpočet.

Daný produkt ponúkame cez našu internú a externú sieť, avšak chceme naučiť maklérov rozmýšľať trochu inak. Väčšina z nich totiž pri hypotéke uvažuje poistiť klienta na úmrtie, ale najväčšie ťažkosti pre neho nastávajú, ak čerpá dlhodobú práceneschopnosť a vypadne z pracovného procesu.

Radikálne klesne jeho príjem na viacmesačné až niekoľkoročné obdobie a má problém nielen so splácaním hypotéky, ale aj s vlastnou existenciou. Navyše, jeho najbližší a rodina musia prispôsobiť aj svoje životy tejto zákernej chorobe. V danom prípade klientovi poistenie pre prípad úmrtia, ktoré má uzavreté, nepomôže, pretože zostal dlhodobo na PN kvôli onkologickému ochoreniu. 

Čo klient v rámci vašej produktovej novinky Hodnota života vlastne získava?

Ide o druh rizikového životného poistenia, ktorý na našom poistnom trhu nemá obdobu. Podstatou jeho poistnej ochrany je zabezpečenie klienta pri prípadnej dlhodobej strate príjmu v dôsledku závažných zdravotných problémov, a to za prijateľnú cenu, v prepočte už od 5 eur mesačne.

Medzi špecifiká produktu patrí zvýhodnenie klienta nefajčiara (keďže vedome nepoškodzuje svoje zdravie) oproti fajčiarovi až o 40 percent, a tiež poistné plnenie vyplatené jednorazovo už po diagnostikovaní rakovinového ochorenia (v určitých prípadoch až 190 % dojednanej poistnej sumy).

V prípade dojednania poistenia s výškou mesačného poistného nad 30 eur získava klient zdarma zdravotné asistenčné služby, napríklad prepravu do nemocnice, nákup liekov, i druhý lekársky názor. Každý klient, ktorý si dojedná krytie pre prípad rakoviny, úrazu alebo invalidity, automaticky získa ako bonus poistenie dieťaťa (vlastného či adoptovaného).

Navyše každý, kto tento preventívno-zdravotný produkt uzatvorí, získa od nás domáci test na okultné krvácanie a každých päť rokov mu poskytneme bezplatné preventívne vyšetrenie so zameraním na onkologické ochorenia. Štatistiky dlhodobo ukazujú, že veľký výskyt onkologických ochorení sú diagnostikované v neskorom štádiu. Prevencia a edukácia v tomto smere sú preto veľmi dôležité.

Pokiaľ ide o produktovú stratégiu pri životnom poistení, v čom som sú špecifiká poistného trhu na Slovensku v porovnaní s konkurenciou?

Zvolili sme inú produktovú i marketingovú stratégiu ako konkurencia. Častokrát sa poisťovne predbiehajú v tom, či ten-ktorý produkt bude mať takpovediac 49 alebo 74 pripoistení, teda v akom rozsahu bude mať kryté kritické choroby.

Snažili sme sa staviť najmä na prevenciu klientov, pričom rátame s tým, že si mnohí nemôžu dovoliť investovať vysoké sumy do životného poistenia. Keď si niekto uzatvorí náš produkt, bude mať kryté nielen úmrtie, ale aj rakovinu, veľmi vážne úrazy a invaliditu. Aj preto sme stavili na jednoduchú, zrozumiteľnú a transparentnú komunikáciu bez zložitej spleti pripoistení.

Čo chystáte v rámci produktovej stratégie do ďalších mesiacov. V čom budú vaše priority?   

Aktuálne pripravujeme nový produkt poistenia bývania, ktorým chceme posilniť spoluprácu Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Inšpirovali sme sa v zahraničí a chceme priniesť veľmi jednoduchý a nadčasový rámec poistenia bývania, nehnuteľnosti, domácnosti i ďalších doplnkových služieb, ktoré budú pokrývať celý osobný život klienta.

Tým máme na mysli nielen jeho bývanie, ale jeho komplexné voľnočasové aktivity, riešenie rôznych životných situácií, využívanie moderných smart technológií a podobne. Staviame na zaujímavých pripoisteniach, ktoré už o pár mesiacov predstavíme.

V súčasnosti je trendom, že klient má možnosť výberu vhodného poistenia i pripoistení cez rôzne balíky, ktoré si vyskladá podľa svojich potrieb. Pre obchodníkov chceme tiež priniesť veľmi jednoduchý a zrozumiteľný výpočet cien, ktoré by klientovi pomohli vyskladať si daný produkt poistenia bývania presne na mieru.

Kde na trhu ešte vnímate potenciálne rezervy, ktoré by mohli byť zaujímavé pre rozšírenie ponuky vašich produktov?    

Do ďalšieho roka pripravujeme veľmi zaujímavé cestovné poistenie s úplne iným konceptom v zmysle potrieb každej rodiny. Naša stratégia sa bude zakladať na nadštandardnej starostlivosti o klientov. Už aj dnes klienti vo veľkej miere cestujú individuálne, či už pracovne alebo súkromne, do rôznych krajín, kam si zakúpia letenku, zarezervujú ubytovanie, pričom by neraz potrebovali aj bližšiu pomoc s ďalšími službami...

Napríklad, kde sa oplatí využiť služby miestnej reštaurácie, kde môžu navštíviť rôzne kultúrne či športové podujatia, potrebujú osobného vodiča na stretnutie s klientom, ale nemajú po ruke sprievodcu z miestnej cestovnej kancelárie a podobne. Práve tieto potreby pri pobyte v cudzine im chceme zabezpečiť prostredníctvom nášho cestovného poistenia ako doplnkovej služby pre individuálnych cestovateľov, i pre manažérov, ktorí sú stále na cestách.

Bude to štandardný bezpríplatkový bonus pre klientov. Zatiaľ takéto služby mnohí využívajú len vďaka svojim prestížnym platobným kartám, takže predpokladáme, že o takéto služby bude zo strany zákazníkov vysoký záujem. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články