Trendom dnešnej doby je poistenie záruk – bonding


			Trendom dnešnej doby je poistenie záruk – bonding
5.7.2018 Pre firmy, Riziká

Euler Hermes, svetový aj domáci líder v oblasti poistenia pohľadávok, rozširuje škálu ponúkaných služieb v SR, týkajúcich sa risk manažmentu a prichádza s novou atraktívnou službou – poistením záruk, resp. bondingom.

„Stavajúc na bohatých skúsenostiach v oblasti poistenia pohľadávok, rozhodli sme sa upriamiť pozornosť na nový segment - poistenie záruk, ktoré prináša klientom niekoľko kľúčových výhod a zodpovedá trendom dnešnej doby. Sme presvedčení, že dokážeme vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám klientov, ktorí určite ocenia stabilitu a istotu vďaka vysokému ratingu poskytovaných záruk (AA), širokú medzinárodnú sieť pobočiek a partnerov, umožňujúcu klientom rýchle vystavenie záruk po celom svete, no predovšetkým fakt, že ide o alternatívny zdroj zabezpečenia financovania bez dopadu na bankami schválené rámce," poznamenal Country Manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.

Poistenie záruk (bonding) býva investormi vyžadované v rôznych odvetviach, napr. stavebníctvo či výroba, s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia plnili svoje zmluvné záväzky. Často krát ide o nevyhnutnú podmienku uchádzania sa o zákazku vo výberovom konaní.

Odborné znalosti expertov spoločnosti Euler Hermes v širokom spektre podnikateľských odvetví umožňujú poskytovať klientom riešenia šité na mieru. Aktuálne poskytuje Euler Hermes záruky za ponuku, za správne vykonanie diela, za akontáciu, za kvalitu, za zádržné, záruky za clo a spotrebné dane. V prípade potreby klienta je však možné poskytnúť i ďalšie typy záruk.

Skupina Euler Hermes vytvorila silný tím venujúci sa špeciálne poisteniu záruk, stabilnú sieť pobočiek a spolupracujúcich agentúr v 55 krajinách sveta, ako aj webovú aplikáciu Online Bonding, ktorá zrýchľuje a spríjemňuje celú oblasť administrácie záruk. Euler Hermes má s produktom poistenia záruk mnohoročné skúsenosti. Sesterská organizácia v Nemecku oslávila v minulom roku dokonca už 100 rokov pôsobenia v oblasti vystavovania poistných záruk, dodal Peter Mucina.

O tom, že produkt poistenia záruk je na trhu žiadaný, svedčia dáta, ktoré spoločnosť Euler Hermes vykázala v poslednej dobe. Počet spokojných klientov Euler Hermes, využívajúcich bonding celosvetovo vzrástol v roku 2017 na 15 000, počet vystavených záruk po celom svete vlani dosial 46 000 a poskytnuté krytie malo hodnotu 50 mld. eur.

Zárukami skupiny Euler Hermes bol poistený rad veľkých projektov po celom svete – napríklad výroba zaoceánskej výletnej lode AIDAbella pre 2050 cestujúcich v Nemecku, stavba tunela Matinkylä- Espoonlahti vo Fínsku, stavba a údržba diaľnice S17 v Poľsku, razenie tunela a výstavba staníc Crossrail vo Veľkej Británii, ale tiež výroba a sprevádzkovanie automobilovej výrobnej linky na Slovensku.

Viac informácií na:
http://www.eulerhermes.sk

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS