Ústavný súd v Česku verzus lovci nehôd. Ide o nemorálny biznis


			Ústavný súd v Česku verzus lovci nehôd. Ide o nemorálny biznis

Ústavný súd v susednom Česku firmu Nehodové služby označil za nemorálne parazitovanie na systéme povinného ručenia (PZP). 

Ústavný súd v susednom Česku vyhovel sťažnostiam Českej poisťovne a zrušil rozsudok Mestského súdu v Prahe. Ten sa týkal situácie, kedy „crash huntery" firma Nehodová služba chcela od poisťovne získať viac peňazí z povinného ručenia (PZP) vodiča, než poisťovňa uznala za škodu na vozidle. Ústavný súd nehodové služby označil za nemorálne parazitovanie na systéme povinného ručenia. 

Tradičná situácia. Klientka Českej poisťovne využila po autonehode, ktorú nezavinila, pomocnú službu, ktorá bola na mieste najskôr. Tá potom nechala auto odtiahnuť a opraviť. Autoservis, ktorý po nehode opravil vozidlo, vyfakturoval následne od poškodenej vodičky sumu cca 30 000 Kč, zodpovedajúcu objektivizovaným škodám (ako keby bolo vozidlo opravené s použitím originálnych dielov a oprava vykonaná autorizovaným servisom), avšak v skutočnosti vykonal opravu menej kvalitne a s nižšími nákladmi.

Česká poisťovňa však odmietla zaplatiť náklady vo výške, ktoré vypočítal autoservis, a uznala škody iba 18 000 Kč, teda iba náhradu nákladov, ktoré zodpovedajú skutočne vykonanej a nižšej kvalite opravy. Vodička následne prenechala pohľadávky Nehodovej službe, ktorá sa pustila s poisťovňou do sporu o zvyšok sumy.

Obvodný súd pre Prahu 1 najprv odmietol žalobu s tým, že na opravu vozidla boli použité i neoriginálne diely nižšej hodnoty, preto nemohla poistencovi vzniknúť škoda v žalovanej výške. Odvolací Mestský súd v Prahe však zmenil svoj prvostupňový rozsudok tak, že poisťovňa musí zaplatiť Nehodovej službe rozdielových cca 12 000 Kč a nahradiť náklady konania. 

Na určenie výšky škody podľa odvolacieho súdu nemá vplyv, či bolo vozidlo zničené, či bola oprava vykonaná kvalitne a koľko za ňu poškodený zaplatil, prípadne či vôbec platil. „Objektivizovaná" škoda bola určená znaleckým posudkom, Česká poisťovňa však zaplatila iba časť a preto jej bola uložená povinnosť doplatiť zvyšok.

K námietke parazitovania „crashhunterskej" firmy na systéme povinného ručenia odvolacieho súdu uviedla, že je možné to pochopiť z ľudského hľadiska, avšak nejde o vecné opodstatnenie. Českej poisťovni sa toto rozhodnutie logicky nepozdávalo, a tak sa obrátila na Ústavný súd.  

Ústavný súd následne zrušil rozhodnutie Mestského súdu, pretože dospel k záveru, že odvolací súd porušil právo Českej poisťovne na súdnu ochranu (spravodlivý proces) tým, že sa formálne – nie s ohľadom na podstatu uvedenej vecí – vyrovnal s námietkami poisťovne ohľadne nepoctivého a nemorálneho konania Nehodovej služby a súčasne zasiahol do práv podnikania. 

„Povinné ručenie má hlavne chrániť poškodených a nie je možné, aby z tohto systému boli účelovým navyšovaním nákladov čerpané finančné prostriedky. Rozhodnutie Ústavného súdu preto samozrejme vítame. Týmto rozhodnutím bol všetkým poskytovateľom podobných služieb vyslaný jasný signál, že nikto nesmie mať prospech z nepoctivého alebo neoprávneného konania, " povedala Ivana Buriánková, tlačová hovorkyňa Českej poisťovne.

Ústavný súd konštatoval, že dosahovanie zisku je dôležitým bodom podnikania, ktorý si zaslúži rešpekt a ochranu – nesmie sa to však diať parazitujúcim a právo zneužívajúcim spôsobom. Ústavný súd má vážne pochybnosti o tom, či podnikanie „crashhunterských" firiem bolo vedené férovým spôsobom, v súlade s dobrými mravami a minimálne tým sa mal odvolací súd zaoberať.

Systém povinného ručenia primárne chráni poškodených, prípadne i vinníkov nehody, ale nemožno pripustiť, aby účelovým navyšovaním nákladov na odstraňovanie škôd boli čerpané financie, ktoré by pri poctivom konaní neboli čerpané, čo by mohlo nakoniec vplývať na všetkých poistencov (nielen podnikateľov v odbore poisťovníctvo), pretože „povinné ručenie by sa predražilo".

Keďže od začiatku opravy vozidla bola zvýšená jeho cena tak, aby zodpovedala kvalitnej a autorizovanej oprave bez toho, aby bola vodička (navyše v postavení spotrebiteľa, teda slabšej strany) o tom upovedomená, a šlo iba o maximalizáciu príjmu autoservisu alebo vedľajšieho účastníka zo systému povinného ručenia, potom možno mať pochybnosti o tom, či je možné takémuto jednaniu poskytnúť právnu ochranu, teda či nejde o nepoctivé konanie, v rozpore s dobrými mravmi. 

Ústavný súd taktiež uviedol, že aj keď v prejednávaných veciach išlo o nižšiu sumu, kauza svojím významom výrazne presahuje vlastné záujmy Českej poisťovne. Vzhľadom na početnosť dopravných nehôd sa problematika riešená v tejto veci dotýka tisícok poškodených i mnohých poisťovní. 

„V prípade poistenia osobných automobilov poisťovne vyberú o 12 % poistného menej, než zaplatia na škodách. Je teda nemyslitelné, aby poisťovne akceptovali umelé zvyšovanie cien za opravy, ktoré sú motivované vlastným obohacovaním autoservisov alebo odťahových spoločností na úkor poisťovní a zákazníkov," povedala tlačová hovorkyňa Monika Bartlová z Českej asociácie poisťovní.  

Text nálezu Ústavného súdu nájdete tu.

Zdroj: Ústavní soud, oPojištění.cz, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS