Havarijná poistka vám môže ušetriť tisíce eur


			Havarijná poistka vám môže ušetriť tisíce eur

Na Slovensku boli k 31. augustu tohto roka registrované takmer tri milióny motorových vozidiel. Napriek tomu, že majitelia majú zo zákona povinnosť poistiť si vozidlo, viac ako 150-tisíc z nich nie je zákonne poistených.

Vozidlá bez povinného zákonného poistenia (PZP) pritom nie sú podľa platnej legislatívy spôsobilé na cestnú premávku a ich vodičom hrozí pokuta až do 3 330 eur. Okrem povinného poistenia môžu majitelia vozidiel uzatvoriť havarijnú poistku. Každoročne stúpajúca škodovosť viedla v posledných troch rokoch aj k nárastu počtu uzatvorených havarijných poistiek.

Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť bola zákonom ustanovená v septembri 2001, a to pre všetky autá, prípojné vozidlá s evidenčným číslom a vybrané špeciálne vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách, napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje.

Ak auto bez PZP spôsobí nehodu, škoda je uhradená z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá každoročne eviduje niekoľko tisíc takýchto kolízií. Po tom, čo uhradí poškodenému opravu, od vinníka vymáha celú výšku plnenia, a to súdnou cestou, resp. prostredníctvom exekútora. Sumy vyplácané z PZP po nehodách sa zvyčajne pohybujú v tisícoch eur.

Najvyššie poistné plnenie z PZP, ktoré sme v minulom roku vyplatili, bolo vo výške viac ako 40-tisíc eur,“ povedala Helena Baričová, zástupkyňa riaditeľa Úseku likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení z Komunálnej poisťovne.

Zatiaľ čo z PZP sú hradené škody poškodených, škody spôsobené poisteným napr. pri cúvaní na parkovisku či v garáži sú hradené z havarijného poistenia. „Podstatou havarijného poistenia – niekedy označovaného aj ako KASKO – je nahradiť škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napr. havária, živel, krádež či vandalizmus,“ vysvetľuje Henlena Baričová.

Ako ďalej dodáva: „K najvyššej škode na vozidle hradenej z havarijného poistenia v našej poisťovni došlo minulý rok v dôsledku požiara. Išlo o sumu 56-tisíc eur.“

Rozsah havarijného poistenia nastavuje každá poisťovňa, preto môžu byť medzi jednotlivými produktami značné rozdiely a klient by si mal dobre zvážiť, u koho zmluvu uzatvorí.

Vďaka nášmu havarijnému poisteniu vozidiel získa poistenec ochranu podľa individuálnych potrieb. Vybrať si môže zo štyroch úrovní poistného krytia, a to od maximálnej ochrany proti všetkým typom rizík, až po základný stupeň pre skúsených vodičov,“ povedal Peter Žilka, vedúci Oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov Komunálnej poisťovne.

Ako postupovať v prípade nehody

  • Najdôležitejšie je uistiť sa, že sú všetci účastníci dopravnej nehody zdravotne v poriadku. Ak nie, je potrebné poskytnúť prvú pomoc a zavolať na číslo 112.
  • V prípade, že došlo k zraneniu, spôsobená škoda presiahla 3 990 eur alebo sa účastníci nehody nevedia dohodnúť, kto ju zavinil, je potrebné kontaktovať políciu.
  • Všetci účastníci nehody vyplnia a podpíšu správu o nehode, poškodený dostanete jednu kópiu tlačiva ako potvrdenie, originál musí vinník doručiť do svojej poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.
  • Nasleduje obhliadka vozidla technikom poisťovne. Po likvidácii poistnej udalosti preplatí poisťovňa vinníka poistné krytie poškodenému.

 

Zdroj: Komunálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články