Ing. Richard Strapko

Richard Strapko

Funkcia: Generálny riaditeľ / CEO  Aegon Slovensko

Vyštudoval Manažment strojárskych podnikov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Svoje bohaté profesijné skúsenosti získal dlhoročným pôsobením v oblasti poisťovníctva.

Ako obchodný manažér a broker manažér pracoval v ING Nationale Nederlanden, v Allianz Slovenská poisťovňa zodpovedal za riadenie a rozvoj distribučnej siete, tvorbu stratégie a firemnej kultúry distribučnej siete.

V spoločnosti Bepon zastával funkciu výkonného riaditeľa. V roku 2011 prevzal z pozície člena top manažmentu zdravotnej poisťovne Dôvera zodpovednosť za riadenie úseku predaja zdravotného poistenia.

Od februára 2013 je generálnym riaditeľom spoločnosti Aegon na Slovensku. Zároveň sa stal predsedom predstavenstva AEGON Životná poisťovňa, a. s., a vedúcim organizačnej zložky AEGON Hungary Closed Company Ltd., Pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Je ženatý, má tri deti.