Mag.  Rainer  Hager, MBA

Rainer  Hager

Funkcia: Člen predstavenstiev Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., a Wüstenrot poisťovne, a.s.

Mag. Rainer Hager, MBA, je absolventom Univerzity Linz v Rakúsku a Henley Management College vo Veľkej Británii. V priebehu rokov zastával v rámci rakúskeho koncernu Wüstenrot viaceré manažérske pozície. Štyri roky bol členom predstavenstva Fundamenta stavebnej sporiteľne v Budapešti, šesť rokov pôsobil vo funkcii tajomníka predstavenstva Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg.

V rokoch 2005 – 2011 sa tiež venoval správe kapitálových účastí tejto spoločnosti a bol vo funkcii člena dozornej rady v Maďarsku, Chorvátsku i na Slovensku. V minulosti už pôsobil v predstavenstve Wüstenrot stavebnej sporiteľne (od 12/2011) a Wüstenrot poisťovne (od 09/2012) do júna 2016. Pred zvolením za súčasného člena predstavenstva pôsobil Rainer Hager  v dozornej rade Wüstenrot stavebnej sporiteľne, členstva v ktorej sa vzdal k rovnakému dátumu, 1.12.2018.

Súvisiace články