Branislav Buštík

Branislav Buštík

Funkcia: Obchodný riaditeľ / CSO AEGON a konateľ spoločnosti AEGON partner

Svoju kariéru zahájil v spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., kde pracoval v rokoch 2000 až 2004. Jeho zameranie sa týkalo predovšetkým rozvoja bankopoistenia. 

V spoločnosti Aegon pracuje od novembra 2004. Je zodpovedný za obchod. Od roku 2007 je členom predstavenstva AEGON Životná poisťovňa, a. s., od roku 2009 je predsedom predstavenstva AEGON, d. s. s., a. s. Zároveň je konateľom spoločnosti AEGON partner, s. r. o.

Je ženatý, má dve deti.