Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Sídlo: Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Telefón: 02  67291 221


Katedra poisťovníctva.