BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, zahraničná vysoká škola

Sídlo: Námestie slobody 3
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048 / 472 53 33

Web: http://www.bivs.sk/


Odbor je zameraný na vzdelávanie špecializovaných pracovníkov poisťovacieho a finančného sektoru a ich zoznámenie sa s novými poznatkami, metódami a formami práce.