Asociácia mediátorov Slovenska

Asociácia mediátorov Slovenska

IČO: 31817611

Sídlo: Slowackého 5A
821 04 BratislavaTelefón: 0905661273

Web: http://www.amssk.sk/


Alternatívne riešenie sporov, predovšetkým vo forme mediácie, informovanie verejnosti, šírenie osvety o alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov.

 

Email: info@amssk.sk

Súvisiace články