Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

IČO 31383408
Call centrum 0850 60 60 60

Telefón: 0850 60 60 60

Web: https://www.wuestenrot.sk/


Poslaním spoločnosti Wüstenrot poisťovne je byť profesionálnym partnerom pre zabezpečenie finančnej istoty vo všetkých etapách života.

 

Základom jej práce je zameranie na vysokú kvalitu produktov a ich vyváženosť. Orientáciu na zákazníka, riešenie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov i partnerov považujú za hlavný pilier budovania dlhodobých a dôveryhodných vzťahov. 

 

Poisťovňa je známa novátorskýmprístupom, originálnymi produktmi a netradičnými riešeniami.

 

Firemné princípy a hodnoty Wüstenrot poisťovne
Budovanie dlhodobých vzťahov – s klientmi, obchodnými partnermi, zamestnancami a spolupracovníkmi
Efektivita – je súčasťou každodennej komunikácie a procesovriadenia
Spoľahlivosť – plníme stanovené záväzky a dohody
Tradícia – sme hrdí, že sme súčasťou nadnárodného stabilného koncernu Wüstenrot
Fair play – uznávame férový prístup a čestnosť
Inovatívnosť – neustále zdokonaľujeme produkty a procesys cieľom byť jedinečný
Rešpekt – vážime si prácu a názory klientov, obchodných partnerov, zamestnancov a spolupracovníkov
Maximálna zodpovednosť – plné nasadenie je hlavným predpokladom úspechu každej našej činnosti
Angažovanosť – aktívne pracujeme na dosiahnutí vytýčených cieľov

Súvisiace články