Poštová poisťovňa, a. s.

Poštová poisťovňa, a. s.

IČO: 31 405 410

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Telefón: +421 2 3300 0031

Web: http://www.ppabk.sk/


Značka Poštovej poisťovne vznikla zápisom do obchodného registra 18. mája 2015. Avšak od októbra 1995 do polovice júna 2008 pôsobila pod názvom Poisťovňa Tatra. V máji 2008 získala 100-percentný podiel akcií poisťovne Poštová banka.

Od 14. júna 2008 zmenila Poisťovňa Tatra obchodné meno na Poisťovňa Poštovej banky. Začiatkom roka 2015 Poštová banka a Slovenská pošta informovali, že preberajú nad poisťovňou spoločnú kontrolu a meno sa zmenilo na Poštovú poisťovňu.

Súvisiace články