AXA POJIŠŤOVNA A.S.,

AXA POJIŠŤOVNA A.S.,

IČO: 25672703

Sídlo: Regionálne riaditeľstvo
Bratislava - Cintorínska

Telefón: +421 232 113 170

Web: http://www.axa.sk/


AXA má na Slovensku zastúpenie aj prostredníctvom nasledujúcich spoločností:

• AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Spoločnosť začala vykonávať svoju poisťovaciu činnosť na Slovensku v januári 2006 a odvtedy poskytuje komplexné služby v oblasti životného poistenia.

• Dôchodková správcovská spoločnosť AXA d.s.s., a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť vznikla v októbri 2004 a patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Prostriedky svojich klientov zhodnocuje prostredníctvom troch dôchodkových fondov.

• AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

Spoločnosť vznikla v roku 2007 ako organizačná zložka investičnej spoločnosti AXA investiční společnost a.s., Praha. Klientom ponúka investovanie do podielových listov fondov: do peňažného fondu, do dlhopisového fondu, akciového fondu a do fondov fondov.

• AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Skupina AXA vstúpila na slovenský trh neživotného poistenia koncom roka 2008. Klientom ponúka komplexné portfólio služieb finančného zabezpečenia v oblasti neživotného poistenia.

• AXA Services s.r.o.

Spoločnosť AXA Services, s.r.o. vykonáva zverené činnosti pre spoločnosti AXA d.d.s., a.s. a AXA d.s.s., a.s. a iné servisné činnosti pre ostatné spoločnosti patriace do finančnej skupiny AXA na Slovensku.

Súvisiace články