AEGON Partner

AEGON Partner

IČO: 36610984

Sídlo: Slávičie údolie 106.
811 02 Bratislava

Telefón: 0850 123 466

Web: http://www.aegon.sk/Home/O-nas/Aegon-Slovensko/partner/


Aegon Partner je sieť interného makléra, ktorá v spolupráci s inými finančnými inštitúciami ponúka svojim klientom široké portfólio finančných služieb.

Ich poslaním je pomáhať ľuďom dosiahnuť celoživotné finančné zabezpečenie. Ich záujmom je vytvárať dlhoročné vzťahy, založené na korektnosti, profesionalite ale i jednoduchom ľudskom porozumení a pomoci.

Súvisiace články