Ďakujeme za Váš hlas.
Euler Hermes17842 hlasov
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu11770 hlasov