Ďakujeme za Váš hlas.
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.19564 hlasov
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu8186 hlasov