Zákaz provízií v Nemecku nebude platiť, odkázala vláda


			Zákaz provízií v Nemecku nebude platiť, odkázala vláda

Podľa portálu Versicherungswirtschaftheute spolková vláda nevidí žiadny dôvod na zákaz provízií za sprostredkovanie finančných produktov. Podľa nej tento krok nie je potrebný.

Vyplýva to zo stanoviska Spolkového ministerstva financií, ktoré je obsiahnuté v odpovedi na interpeláciu frakcie strany Levice (Die Linke) v Nemeckom spolkovom sneme.
 
Finančná expertka strany Levice – Susanna Karawanskiová – poukázala v interpelácii na existujúci zákaz provízií v Spojenom kráľovstve, ktorý priniesol pozitívne účinky pre spotrebiteľov.

Podľa ministerstva financií skúsenosti so zákazom provízií v Spojenom kráľovstve ukazujú, že existujú medzery v ponuke, pretože poskytovatelia finančných služieb sa zameriavajú na zámožných a príjmovo silných klientov, pretože mnohí ľudia nemôžu alebo nechcú platiť vysoké honoráre.  

Naproti tomu v Nemecku sa implementáciou MiFID II (smernica 2014/65/EÚ o trhoch finančných nástrojov) aj IDD (smernica 2016/97/EÚ o distribúcii poistení) zabezpečí naďalej ako prístup na kapitálové trhy pre všetkých investorov, tak rovnako využitie poradenských služieb v celej šírke.
 
Federálna vláda pritom posilnila poradenstvo za honorár  a zlepšila ochranu spotrebiteľov, najmä pri predaji finančných produktov. 

Pokiaľ ide o poisťovníctvo, v IDD je zákaz provízií spomenutý v článku. 22 ods. 3. Členské štáty podľa neho môžu obmedziť alebo zakázať prijímanie poplatkov, provízií alebo iných peňažných a nepeňažných výhod hradených či poskytnutých treťou stranou alebo osobou konajúcou v mene tretej strany distribútorom poistenia v súvislosti s distribúciou poistných produktov. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články