Poisťovníctvo v roku 2016: Dana Štorová, D.A.S. Rechtsschutz AG


			Poisťovníctvo v roku 2016: Dana Štorová, D.A.S. Rechtsschutz AG
12.2.2016 Téma

Vlani poskytli klientom viac ako 7 299 právnych rád, či už po telefóne, písomne alebo osobne a uzavreli 1 550 poistných udalostí. Spustili produkt — poistenie ochrany práv „Porada“ — ktorý je novinkou na poistnom trhu. Ako prezrádza Dana Štorová, vedúca pobočky D.A.S. Rechtsschutz AG, v roku 2016 sa chcú zamerať na spustenie portálu pre obchodných partnerov, vrátane maklérov.

storova

Aký bol pre vás rok 2015 v oblasti poistenia práv či právnej ochrany?
Hoci sme v roku 2015 oslavovali 18 rokov na trhu, stali sme sa dospelými predovšetkým vďaka skúsenostiam.

Od roku1997 napĺňa D.A.S.na Slovensku svoju víziu, byť synonymom ochrany práv na Slovensku, byť prínosom pre klientov, byť príkladom pre ostatných účastníkov trhu, vzorom v oblasti dodržiavania zákonov a zmlúv tak pre svojich klientov, zamestnancov a zmluvných partnerov, ako aj pre verejnosť, konkurenciu a spoločnosť.

Do dnešného dňa sa na tejto vízii nič nezmenilo a môžem konštatovať, že dnes je D.A.S. na Slovensku naozaj synonymom pre ochranu práv. V roku 2015 sme našim klientom poskytli 7 299 právnych porád, či už telefonických, písomných alebo osobných, a uzavreli 1 550 poistných udalostí, z čoho vyplýva, že právne poradenstvo je stále najžiadanejším poistným plnením.

Na aké inovácie či novinky v produktoch ste stavili v posledných mesiacoch, aby ste udržali krok s požiadavkami klientov?

Pripravili sme špeciálny produkt v kategórii privátneho života, ktorý sa vymyká od ostatných – Poistenie ochrany práv „Porada“, ktoré je zamerané len na poskytnutie telefonického právneho poradenstva v čase od 8,00 do 16,00 hodiny.

Rozšírili sme tak pole pôsobenia v oblastiach súkromného života, ktoré doteraz neboli zahrnuté v produktoch poistenia ochrany práv (rozvod, dedičstvo, atď.) Našim cieľom bolo, aby poistenie ochrany práv bolo dostupné pre všetkých.

Predpovedáme tomuto produktu veľkú úspešnosť, vzhľadom na cenovú dostupnosť a ponúkanú službu. Začiatkom februára sme spustili online predaj poistenia ochrany práv „Pri cestovnom úraze“ a máme v pláne spustiť aj ďalšie poistenia online.

Je niečo, čo môže ovplyvniť poistný trh právnej ochrany?
Je to myslenie Slovákov. Mnohí Slováci poukazujú na korupciu v súdnictve, ťažkú vymožiteľnosť práva, tvrdia, že Slovensko nie je právny štát a že tu právo platí len pre silných a bohatých. Neustále opakovanie týchto poloprávd v médiách výrazne prispieva k negatívnemu a pasívnemu postoju ľudí, aby sa voči nespravodlivosti bránili.

Poistný trh právnej ochrany môže významným spôsobom ovplyvniť zmenu postoja Slovákov voči tým, ktorí porušujú ich práva. Je nám jasné, že je to dlhodobý proces a istotne to nezmeníme sami. Napriek tomu chceme viac tento problém verejne komunikovať.

Čo vás čaká najbližšie mesiace?
Plánujeme spustiť online predaj nového produktu „Porada“ a v roku 2016 sa chceme zamerať na spustenie portálu pre obchodných partnerov, vrátane maklérov. Veríme, že im to prinesie zjednodušenie práce, prehľadnosť a jednoduchšiu distribúciu aktuálnych informácií.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články