Poistné stúpne? S príchodom autonómnych vozidiel očakávajú Rakúšania všetko


			Poistné stúpne? S príchodom autonómnych vozidiel očakávajú Rakúšania všetko

Automómne vozidlá bez vodiča určite prinesú viaceré výhody na ceste, najmä menej stresu a vyššiu bezpečnosť. Avšak podľa prieskumu v Rakúsku väčšina respondentov počíta u autonómnych áut so zdražením poisteného.

Už na konci minulého roka križovali rakúske cesty prvé autonómne vozidlá, hoci samozrejme stále v skúšobnej prevádzke. A pritom zostane ešte na istý čas – autonómne vozidlá sa už dlhší čas nestanú masovým javom. Odborníci v poisťovníctve však istý čas strácajú zo zreteľa rozporuplné dôsledky takejto autonómnej flotily automobilov na tvorbu cien. 

Analytici spoločnosti Makam Research GmbH v istej štúdii zisťovali, aké očakávania spájajú Rakúšania s prevádzkou automatických áut. V júni tohto roku sa na to spýtali  500 respondentov vo veku 15 rokov a viac. 

Naši južní susedia vnímajú ako pozitívum nväčší úbytok stresu za volantom: 66 % respondentov ho ako hlavný bod. Toto bolo prvé miesto na zozname 11 rôznych pozitívnych aspektov. S pozitívnym účinkom na bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky počíta 57 % opýtaných respondentov a približne rovnaký podiel uviedol, že pozitívny účinok by poskytol lepšiu bezpečnosť pre pasažierov v autonómnom aute. 

Respondenti sa však spomenuli aj na negatíva spojené s týmto javom. A hlavne sa týkali finančnej stránky. Prevažná väčšina, 92 %, očakáva podstatný nárast nákladov na využívanie najnovších technológií. Takmer dve tretiny (65%) tvrdia, že rovnaký vývoj by sprevádzali náklady na prevádzku vozidla. 

Celkovo 60 % respondentov vyjadrilo svoje presvedčenie, že aj poistné bude stúpať. To je do istej miery v rozpore s vyššie uvedenými bezpečnostnými plusmi v prevádzke, ale respondenti sú z tohto hľadiska skôr skeptickí. Iba 31% respondentov uviedlo opak, že poistné zlacnie. 

Očakávané účinky autonómnych automobilov v Rakúsku

Negativa Aspekt Pozitiva
26 % stres pri jazde 66 %
32 % bezpečnosť pre ostatných účastníkov 57 %
29 % bezpečnosť pre cestujúcich v aute 56 %
26 % plynulosť prevádzky    54 %
35 %    nehody 51 %
40 %    čas jazdy 43 %
39 % skúšky v autoškole  33 %
60 %    náklady na pistenie 31 %
32 % parkovanie /parkovacie miesta   30 %
65 % náklady na prevádzku auta 25 %
92 %    náklady na zriadenie auta 6 %

 

Zdroj: Makam GmbH

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články