V Nemecku si vydýchli: smernica IDD posilní nezávislosť maklérov


			V Nemecku si vydýchli: smernica IDD posilní nezávislosť maklérov

Vo štvrtok 29. júna 2017 schválil Nemecký spolkový snem zákon o transpozícii smernice IDD. Vo finiši došlo k niekoľkým zmenám návrhu v prospech poisťovacích maklérov.

Nakoniec predsa len dôjde k transpozícii smernice IDD v znení takmer „jedna k jednej“ do nemeckého právneho poriadku. Pôvodný návrh zákona z dielne spolkového ministerstva hospodárstva sa v konečnom dôsledku ešte výrazne upravoval. Zákaz honoráru a dvojité poradenstvo zmetené zo stola

Zatiaľ čo boli dôležité zmeny, ako napríklad poistné poradenstvo pre firmy za honorár, zapracované už v rannom štádiu, obsahoval posledný návrh ešte podmienku, že makléri budú môcť súkromným klientom (pozn. neprofesionálny klient) poskytovať poradenstvo len za províziu.

Táto „provízna povinnosť“ však nakoniec bola zrušená, rovnako ako takzvaná povinnosť dvojitého poradenstva, podľa ktorej mali aj poisťovatelia poskytovať poradenstvo klientom maklérov.

Účinnosť protestov a verejných vypočutí

Protesty asociácií poisťovacích maklérov zapôsobili na rozhodujúcich miestach. Markus Held zo strany SPD tiež zdôraznil, že verejné vypočutie viedlo k zmene v myslení politikov. Okrem toho boli akceptované odborné stanoviská branže a združení pre ochranu spotrebiteľov.

Osobitne návrhy o províznej povinnosti resp. o zákaze honoráru pre sprostredkovateľov poistenia, ktoré by existenčne ohrozili mnohých nezávislých poisťovacích maklérov, boli zmetené zo stola,“ vysvetľuje poslanec za CDU/CSU Joachim Pfeiffer. „Tento krok je aj v záujme spotrebiteľov, ktorí majú prospech z nezávislého poradenstva zo strany poisťovacích maklérov.

Nezávislosť maklérov od poisťovní

Rovnako bol prijatý jednoznačný záväzok zachovania nezávislosti poisťovacích maklérov. Makléri ponúkajú komplexný balík poradenstva. Analyzujú potreby, poskytujú poradenstvo, vypracúvajú koncepcie poistnej ochrany, poskytujú klientom starostlivosť a asistenciu v prípade poistnej udalosti. Ak by poisťovacích maklérov zbavili podstaty ich existencie, nebolo by zabezpečené príslušné poradenstvo.

Okrem toho (v Nemecku) stojí proti 47.000 poisťovacím maklérom len 318 poistných poradcov, z ktorých len 79 poskytuje poradenstvo spotrebiteľom.

Zdôraznenie významu poskytovania poradenstva za honorár

Zákon posilnil aj pozíciu poskytovania poradenstva za honorár. Pre poisťovacích maklérov sa zjednoduší vstup do oblasti poskytovania poradenstva za honorár, a poradcovia za honorár budú po novom smieť sprostredkovať aj poistné zmluvy.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS