Veronika Mikušková, Aegon: „Neplodnosť je problém, ktorý sa intenzívne dotýka mladých ľudí“  


			Veronika Mikušková, Aegon: „Neplodnosť je problém, ktorý sa intenzívne dotýka mladých ľudí“  
27.7.2017 Pre občanov

Z roka na rok pribúda čoraz viac mladých párov, ktoré majú problém s otehotnením. Väčšinou je pre nich jedinou možnosťou, ako sa stať rodičom, umelé oplodnenie. Vlani predstavila poisťovňa Aegon ako prvá na Slovensku komerčné poistné krytie pre prípad neplodnosti.

O tom, že novým produktom zaujali mladých klientov, svedčí aj fakt, že sedem z desiatich bezdetných párov, ktorí už majú uzatvorené životné poistenie, prejavili záujem o krytie tohto rizika. Ako to funguje v praxi, sme sa porozprávali s Veronikou Mikuškovou, produktovou špecialistkou poisťovne Aegon.

Veronika Mikuskova

Prečo ste sa rozhodli ako poisťovňa prísť s produktom na poistenie neplodnosti a aké dôvody vás k tomu viedli?

Sme prvou a zatiaľ jedinou poisťovňou, ktorá na slovenskom trhu ponúka komerčné poistné krytie pre prípad neplodnosti. Našim klientom ponúkame prístup k finančnej pomoci, ktorú obzvlášť ocenia v procese liečby neplodnosti na klinikách asistovanej reprodukcie.

Žiaľ, s neplodnosťou sa už i na Slovensku stretávame pomerne často. Jej výskyt sa zvyšuje prevažne u klientov okolo 35. roku, okrem iného, aj v dôsledku posúvania tehotenstva do vyššieho veku. Našou snahou je pomôcť im finančne, čím v konečnom dôsledku zvýšime ich šance na úspešné umelé oplodnenie.

Podľa nášho prieskumu, ktorý sme realizovali vlani pred uvedením produktu, viac ako 62 percent bezdetných respondentov starších ako tridsať rokov si pripúšťa obavy z neplodnosti. Väčšina z nich by sa rozhodla neplodnosť riešiť niektorou z metód umelého oplodnenia, ale každý tretí pár by si na tento zákrok musel peniaze požičať.

Naša poisťovňa pri vývoji produktov reaguje na aktuálne problémy dnešných ľudí, na ktoré narážajú v bežnom živote. Riziko neplodnosti u mladých ľudí je takýmto akútnym problémom už aj v našich končinách, preto sme aj toto riziko zaradili do ponuky nášho poistného krytia.

Neplodnosť sa dnes týka 15 až 20 percent mladých párov na Slovensku. Ako im môže pri jej liečbe pomôcť práve komerčné poistenie?

Naši lekári dnes dokážu v centrách asistovanej reprodukcie liečiť neplodnosť rôznymi metódami, pričom ich štatistická úspešnosť dosahuje v rámci európskych krajín vynikajúce výsledky. Slovenské zdravotné poisťovne uhrádzajú tri cykly umelého oplodnenia, a to až do 39. veku ženy.

Pri liečbe neplodnosti však pacientom rovnako vznikajú rôzne dodatočné náklady, ktoré si musia hradiť z vlastného vrecka. Ide napríklad o podpornú hormonálnu liečbu, metódu na zvýšenie úspešnosti liečby, prípadne náklady súvisiace s dochádzaním do vzdialeného lekárskeho zariadenia.

Tieto náklady sa môžu počas liečby vyšplhať až do výšky 1 500 eur a pacient ich musí hradiť sám. V rodinných rozpočtoch mladých ľudí ide často o podstatnú sumu.

Musia mať toto poistenie obidvaja partneri súčasne, alebo stačí, ak je poistená žena či muž? Dá sa uzatvoriť len k životnému poisteniu v Aegone, alebo sú tam iné možnosti?

Neplodnosť postihuje rovnako mužov i ženy, preto aj poistné plnenia poskytneme rovnako v prípade, ak je dôvodom neplodnosti páru poistený muž, alebo žena. Na poistné plnenie nemá vplyv ani úspešnosť daného výkonu asistovanej reprodukcie. Naše poistenie reflektuje aj na životný štýl dnešných mladých ľudí, preto napríklad nie je podmienkou plnenia ani uzavreté manželstvo.

Klient našej poisťovne, ktorému odborný lekár diagnostikuje neplodnosť a po prvýkrát podstúpi výkon umelého oplodnenia IVF, získa poistné plnenie 10 percent poistnej sumy, najviac 1 500 eur. Získané financie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu dodatočných nákladov alebo podstúpenie ďalšieho cyklu umelého oplodnenia, ktoré už zdravotná poisťovňa neprepláca.

Krytie neplodnosti je súčasťou doplnkového poistenia následkov závažných chorôb alebo úrazov a je možné uzavrieť ho k ľubovoľnému životnému poisteniu v Aegone.

Sú pri danom produkte nejaké čakacie lehoty? Môžu klienti využiť služby ktoréhokoľvek centra asistovanej reprodukcie na Slovensku?

Pri poistení neplodnosti je čakacia lehota stanovená na 24 mesiacov. Mladým ľuďom preto odporúčame uzavrieť si poistenie pred samotným rozhodnutím zakladať si rodinu. K poistnému plneniu potom stačí predložiť lekársku správu s diagnózou neplodnosti a doklad o prvom výkone umelého oplodnenia.

K samotnej liečbe neplodnosti si klienti môžu vybrať ľubovoľné centrum asistovanej reprodukcie. Na Slovensku nájdu klienti tieto centrá vo viacerých mestách - v Bratislave, Martine, Košiciach, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici atď. Všetky centrá sú na európskej úrovni a v liečbe nijako nezaostávajú za svetovými trendmi či poznatkami.

Počas príprav tohto produktu ste spolupracovali s renomovaným odborníkom MUDr. Martinom Petrenkom. Aká je aktuálna situácia v liečbe neplodnosti na Slovensku?

Áno, pri príprave poistenia sme hľadali čo najviac informácií priamo z praxe. Spolupracovali sme
s lekármi a odborníkmi, ktorí sa téme umelého oplodnenia dlhodobo a profesionálne venujú.

Našim blízkym spolupracovníkom a mentorom bol MUDr. Martin Petrenko, predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, ktorý nám poskytol aktuálny obraz o liečbe neplodnosti.

Na Slovensku má dnes problém s počatím dieťaťa pomerne značná časť mladých ľudí, 1 zo 6 párov je neplodných. Ročne sa u nás vykoná od 3000 do 4000 cyklov mimotelového oplodnenia. Uvedomujeme si, že problémy s plodnosťou sú pre mnohých veľmi intímna či dokonca nepríjemná téma. Obzvlášť v pomerne konzervatívnej spoločnosti, akou je tá naša.

Na druhej strane je však potrebné povedať, že ide o diagnózu, ktorú dokážeme s modernou medicínou úspešne liečiť. Dôležité je o týchto témach hovoriť nahlas a otvorene. V konečnom dôsledku ide predsa o pomoc mladým ľuďom na ceste k vytúženému dieťatku.

ilustracne foto_Aegon

Koho sa neplodnosť týka?

 • na Slovensku sa ročne realizuje od 3 000 do 4 000 cyklov mimotelového oplodnenia
 • 15 - 20 % párov na Slovensku nemôže počať bez pomoci medicíny
 • problém s počatím sa týka najmä ľudí, ktorí odkladajú založenie rodiny na neskôr
 • 54 % Slovákov vo veku 25 – 39 rokov vníma veľmi vážne riziko neplodnosti

Aké sú možnosti riešenia?

 • zo zdravotného poistenia sú hradené prvé tri cykly mimotelového oplodnenia
 • platba zo zdravotného poistenia pokrýva však len časť nákladov na liečbu v centrách asistovanej reprodukcie
 • dodatočné náklady dosahujú v priemere na jeden cyklus výšku 1 500 eur (napr. za doplatky za lieky či úhradu doplnkových vyšetrení a lekárskych služieb)
 • uzatvorené doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov v Aegone, poistený klient musí mať vek do 39 rokov, diagnostikovanú neplodnosť odborným lekárom, pre vyplatenie poistného plnenia je potrebné zaslať kópiu žiadosti o úhradu výkonu na základe verejného zdravotného poistenia a kópiu dokladu potvrdzujúceho úhradu výkonu IVF na základe zdravotného poistenia zo svojej zdravotnej poisťovne.

Ako vám pomôže poisťovňa Aegon?

 • po preplatení liečby neplodnosti (výkon IVF) zdravotnou poisťovňou vám vyplatíme 10 % poistnej sumy, až do 1 500 eur
 • poistné plnenie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu hormonálnych liekov či nákladov na doplnkové služby v centrách asistovanej reprodukcie, ktoré vaša zdravotná poisťovňa neprepláca
 • čakacia lehota, kedy môže nastať poistná udalosť, je 24 mesiacov odo dňa uzavretia doplnkového poistenia následkov závažných chorôb alebo úrazu

Zdroj: poisťovňa Aegon

TIP redakcie:

Cesta k dieťaťu
Všetky informácie ohľadom témy neplodnosť a o centrách asistovanej reprodukcie na Slovensku nájdete na internetovej stránke www.cestakdietatu.sk. Cieľom projektu „Cesta k dieťaťu“ je zvýšiť informovanosť o tejto téme, nakoľko nedostatočná edukácia má za následok zbytočné predlžovanie cesty k vytúženému dieťatku. Iniciátorom projektu je spoločnosť MERCK, jedna z popredných vedeckých a technologických spoločností v oblasti Healthcare, Life Science a Performance Materials.

infografika_aegon

Zoznam slovenských centier asistovanej reprodukcie:

Bratislava: Ferticent, Iscare, Reprodukcia, ReproMedica, Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny, GYN-FIV (tiež Nitra a Žilina)

Martin: Iscare, Sanatórium Helios SK

Banská Bystrica: CRM-BB

Košice: Sanatórium Helios, SPLN, Gyncare

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články