Poistné produkty » Pre občanov » Matky - dohodárky, odhláste sa z dôchodkového poistenia!

Matky - dohodárky, odhláste sa z dôchodkového poistenia!

31.12.2012, Pre občanov, Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Matky - dohodárky, odhláste sa z dôchodkového poistenia!

Ste poistencom štátu a budete pracovať aj po novom roku 2013 na dohodu? Tak v tomto prípade už od 1. januára nebudete spĺňať jednu z podmienok na to, aby ste naďalej zostali poistencom štátu a musíte sa z dôchodkového poistenia odhlásiť do 9. januára. Po novom totiž budete dôchodkovo poistení ako zamestnanci z tohto právneho vzťahu, teda z dohody.  

"Ide o tých poistencov, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát z dôvodu starostlivosti o dieťa (napríklad matky na rodičovskej dovolenke), poberania peňažného príspevku naopatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie. To znamená, že ak takéto osoby v minulosti podali prihlášku na dôchodkové poistenie, sú povinné podať odhlášku z dôchodkového poistenia najneskôr do 9. januára 2013." Dôchodkové poistenie takto zanikne 31. decembra 2012. Odhlásiť  sa treba v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

Podľa Sociálnej poisťovne, poistencom štátu naďalej môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba.

Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

 

 

Facebook Twitter


správa dňa

Poisťovníctvo v roku 2015: Martin Žáček, Uniqa poisťovňa

Poisťovníctvo v roku 2015: Martin Žáček, Uniqa poisťovňaUplynulý rok bol pre UNIQA poisťovňu veľmi úspešný. Prvýkrát prekročili hranicu 600-tisíc poistných zmlúv v portfóliu a 450-tisíc klientov.  „Aj v roku 2015 chceme naďalej rásť. Predpísané poistné by sa malo zvýšiť o ďalších viac ako 5 miliónov eur,"  prezradil v rozhovore Martin Žáček, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva UNIQA poisťovne.
celý článok

PR články

Defend Insurance pokračuje v expanzii

Defend Insurance Group zvýšil v roku 2014 počet spravovaných poistných zmlúv automobilov na viac ako 58.000 (z celkových 35.000 v roku 2013).
adresár
Insia Delman, s.r.o. Insia Delman, s.r.o.
Člen siete INSIA. Služby nezávislého poisťovacieho makléra