Aegon predstavuje nový pohľad na poistenie závažných chorôb. Dôležité sú následky, nie diagnóza


			Aegon predstavuje nový pohľad na poistenie závažných chorôb. Dôležité sú následky, nie diagnóza

V rámci poistného trhu sa neustále stretávame s porovnávaním nezmyselných počtov ochorení, ktoré poistenie kryje. Len málokto sa však pozrie na skutočný rozsah poistného krytia. Počet chorôb a prísne definície ochorení pre klienta automaticky neznamenajú aj kvalitný produkt.

Poisťovňa Aegon v uplynulom roku predstavila nový prístup k poisteniu závažných chorôb. Vďaka nemu je klientovi poskytnuté poistné plnenie z akéhokoľvek ochorenia, ktoré sa prejaví definovaným následkom na jeho zdraví. Rozhodujúce teda nie je diagnostikovanie ochorenia, ale samotný následok.

Ako nám v rozhovore prezradila Veronika Mikušková, produktová špecialistka poisťovne, Aegon sa nezameriava len na diagnózy, ale najmä na závažné následky, ktoré môže úraz či choroba mať na ľudské zdravie.

Veronika Mikuskova

 

Ak sa rozprávame o závažných chorobách a možnosti poistenia, v čom sú špecifiká nášho trhu a kde vnímate isté rezervy z praxe?
Problémom slovenského poistného trhu je, že mnohé poisťovne sa doslova predbiehajú v počtoch závažných ochorení, ktoré dokážu pripoistiť. Zoznam poistného krytia tak niekedy obsahuje desiatky diagnóz, len aby mal klient silnejší pocit ochrany. Doterajšie zdanlivo rekordné zoznamy poisťovní však pacientovi nezaručia kompletné krytie. Človek môže vždy skončiť s vážnym zdravotným následkom spôsobeným chorobou mimo ich „zoznamu“.

My sme zvolili úplne iný prístup. Predstavili sme dve nové doplnkové poistenia, ktoré charakterizuje už samotný názov. Doplnkové poistenie najčastejších chorôb ponúka ochranu pred ochoreniami, ktoré majú štatisticky najväčší výskyt na Slovensku. Druhý produkt – doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov ponúka poistnú ochranu pred následkami ochorenia alebo úrazu. Povedané inými slovami, dokážeme poskytnúť poistnú ochranu pred následkami neobmedzeného počtu diagnóz.  

Aký typ ochorení patria do kategórie závažných chorôb a aký častý je ich výskyt na Slovensku?

Podľa štatistických údajov sa ľudia na Slovensku najčastejšie stretávajú s tromi závažnými chorobami – rakovinou (31 000 prípadov za rok), mozgovou príhodou (9 500 prípadov za rok) a srdcovým infarktom (5 100 prípadov za rok).

Tieto tri ochorenia predstavujú základné poistné krytie, ktoré si u nás klient môže zaobstarať. K tejto trojici sme navyše zaradili roztrúsenú sklerózu, ktorá je hrozbou najmä pre  ženy medzi dvadsiatym a štyridsiatym rokom života. Podľa našich doterajších skúseností s poistením, tieto štyri diagnózy odzrkadľujú 70 až 90 percent doteraz vyplatených poistných plnení v rámci našej poisťovni.  

Riziko vzniku niektorého z týchto ochorení je, žiaľ, na Slovensku vysoké, jeho vznik môže človeka na dlhší čas obmedziť v pracovnom a osobnom živote. Preto je dôležité mať pre tieto prípady zabezpečené kvalitné poistenie, ktoré poskytne finančné prostriedky na preklenutie tohto náročného obdobia. 

Na aké čiastky sa dá u vás poistiť a v akom rozpätí sú mesačné (prípadne ročné) platby za toto poistenie?
Klienti majú možnosť poistiť sa na poistnú sumu od 1 300 EUR až po 230 000 EUR. Cena doplnkového poistenia závisí od veku, poistnej doby a zvolenej poistnej sumy. Napríklad cena doplnkového poistenia najčastejších chorôb na poistnú sumu 10 000 EUR v trvaní do veku 62 rokov je pre 25 ročného človeka  6,59 EUR/mesiac, pre 30 ročného 8,69 EUR/mesiac a pre 35 ročného 10,49 EUR/mesiac.

V čom je váš prístup iný v porovnaní s obdobnými produktmi konkurenčných poisťovní?

Pokiaľ sa detailnejšie pozriete na diagnózy, ktoré sú v poisťovniach zahrnuté do krytia pre prípad závažných chorôb, niektoré z nich majú minimálny alebo takmer nulový výskyt v našich končinách. Tiež jednotlivé definície ochorení sú veľmi prísne a pokrývajú často tie najzávažnejšie štádiá. Diagnóz, ktoré môžu spôsobiť závažné zdravotné následky, môžu byť však tisícky.

Pre našu poisťovňu v doplnkovom poistení následkov závažných chorôb alebo úrazu nie je dôležité aké ochorenie bolo klientovi diagnostikované, ale podstatný je následok na zdraví. Konkrétne následky na zdraví sa týkajú napríklad straty mobility, ochrnutia končatín, amputácie končatín, následkov zlyhávania orgánov, rizikových operácií, poškodenia zraku, sluchu i reči či straty schopnosti viesť motorové vozidlo.

Rovnako sú následky odstupňované podľa závažnosti. V prípade menej závažného stavu následku choroby alebo úrazu poskytujeme 25 % plnenie, 50 % plnenie pre závažný stav a 100 % plnenie pre veľmi závažný stav.

aegon-ilustracnyVo viacerých doplnkových poisteniach závažných chorôb máte uvedené, že poistné plnenie môže nastať aj opakovane.

V prípade poistnej udalosti pre menej závažný stav poistenie nezaniká ale pokračuje ďalej, až kým nie je vyplatených 100 % poistnej sumy. Tiež vtedy, ak závažné ochorenia alebo úraz zanechajú viacero následkov na zdraví človeka, poistné plnenie sa sčítava a vypláca sa za každý následok. Navyše, plnenie prebieha z akéhokoľvek ochorenia, ktoré sa prejaví následkom na zdraví.

Majú vôbec slovenskí klienti záujem o doplnkové poistenia?

Pozitívnym trendom posledných rokov je, že klienti začali rozmýšľať zodpovedne a vyberajú poistene podľa svojich individuálnych potrieb. Nízke úrokové sadzby k hypotekárnym úverom priniesli mnoho rodín, ktoré investovali do nového bývania. Živitelia rodín teraz musia splácať hypotéku dlhé roky a chcú mať istotu, že o svoje bývanie neprídu ani v prípade choroby či úrazu.

Poistenie síce nelieči, ale dokáže zmierniť finančné problémy, ktoré s vážnou chorobou nevyhnutne súvisia. Veď závažná choroba alebo úraz znamená okamžité zníženie príjmov a na druhej strane zvýšené finančné nároky v súvislosti so zdravotným stavom. V Aegone ponúkame klientom veľmi široké a dobre nastavené doplnkové poistenia, ktoré sú pre klienta prínosom v širokom poistnom krytí.

Navyše, čakacia doba pre toto poistenie je u nás len päť mesiacov a patrí k najkratším na trhu. Rovnako odporúčame poistenie si uzavrieť v mladom veku, pričom vstupný vek tohto doplnkového poistenia je 16 rokov.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články